Ułatwienia wyborcze dla niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Lokale wyborcze będą musiały być lepiej przystosowane do potrzeb wszystkich niepełnosprawnych, nie tylko tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

03.08.2011

Od przyszłego roku – areszt domowy

Areszt tymczasowy może zostać zamieniony na areszt domowy - przewiduje kodeks postępowania karnego przyjęty wczoraj przez rząd. Dozorem elektronicznym objęci będą więc nie tylko skazani, ale także...

03.08.2011

Rodzina i single na swoim za dwa tygodnie

Wnioski na udzielanie preferencyjnych kredytów będzie mógł składać także kawaler i panna, ale wcześniej muszą zalegalizować związek. Dokumenty można składać tylko do końca 2012 r. Obniżona zostanie...

03.08.2011

Patron ma obowiązek zatrudniania aplikanta

Nowością w projekcie nowego Kodeksu Etyki Adwokatów jest m.in. obowiązek patronów do stworzenia w miarę możliwości aplikantom adwokackim warunków do zatrudnienia. Adwokatura przez wiele lat broniła...

03.08.2011

Kandydaci: wystarczą kopie dokumentów

Zmieniła się lista dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką oraz wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji...

03.08.2011

Zmiany w granicach gmin

Samorząd terytorialny

W dniu 26 lipca 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib niektórych gmin (Dz. U. Nr 158, poz....

02.08.2011

Rząd: większa kontrola dróg w czasie budowy

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia...

02.08.2011

Imprezy masowe w Senacie

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy dzisiaj, 2 sierpnia uchwaloną 28 lipca ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe ważne regulacje...

02.08.2011

W czwartek ogłoszenie daty wyborów

Prezydent Bronisław Komorowski w czwartek oficjalnie ogłosi datę wyborów do Sejmu i Senatu. Poinformował o tym prezydent na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami. Bronisław Komorowski zapowiedział już...

02.08.2011

Jak sporządzić pełnomocnictwo wyborcze?

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie Kodeksu wyborczego zmieniły się zasady sporządzania pełnomocnictw do głosowania w wyborach. Szczegóły całej procedury reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

01.08.2011

Więcej osób do pracy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych rozszerza katalog osób, które mogą być skierowane do wykonywania tego typu zajęć.

01.08.2011

Zamieszanie wokół wyboru ławników

Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do tych zgłoszeń kandydatów na ławników, które zostały dokonane przed 14 czerwca. A jeżeli...

01.08.2011

Cudzoziemcy – praca bez zezwolenia do 6 miesięcy

Od dzisiaj obowiązują uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejmują one m.in. artystów, a dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy w ciągu roku. W myśl nowego rozporządzenia...

01.08.2011