Spółdzielca zagłosuje przez pełnomocnika

Rząd nie chce już przygotowywać 35., kolejnej nowelizacji prawa spółdzielczego. Sporządził projekt założeń do zupełnie nowej ustawy o prawie spółdzielczym. Na walnym zgromadzeniu osobę fizyczną...

15.06.2011

Kary za nielegalną pracę na razie bez zmian

Polska może nie zdążyć na czas z wdrożeniem unijnych przepisów o karach dla firm za zatrudnienie cudzoziemca bez prawa pobytu. Termin na ich wprowadzenie mija 20 lipca 2011 roku, a rządowe centrum...

15.06.2011

Zwiększona kontrola kontroli operacyjnej

Zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu nad czynnościami operacyjnymi wywiadu skarbowego, wprowadzenie tzw. zgody następczej, zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli...

15.06.2011

MS komplikuje wybory ławników

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie regulujące zasady wyboru ławników sądowych. Ponieważ procedura ta już się rozpoczęła, minister sprawiedliwości zaoferował gminom wyjście z tej kłopotliwej...

14.06.2011

Usługi przewozowe: licencje zamiast zezwoleń

Zamiast licencji na krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy będą zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, nad którym...

14.06.2011

Niezdolny do pracy szybciej dostanie rentę

Zmiany zasad przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

14.06.2011

Rząd zajmie się ustawą o odwróconej hipotece

Ustawa o odwróconej hipotece wkrótce trafi pod obrady rządu. Obecnie firmy oferują seniorom świadczenia w zamian za prawo do ich nieruchomości po śmierci na podstawie kodeksu cywilnego....

14.06.2011

Więcej kontroli nad koleją

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie mógł nakładać kary na przewoźników oraz nadzorować układanie i wprowadzanie rozkładów jazdy - zakłada przyjęta przez rząd we wtorek nowelizacja ustawy o...

14.06.2011

Po 1 lipca obwodnice miast będą płatne

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień wyjaśnia dlaczego nowy system elektronicznego poboru opłat, który zacznie obowiązywać od 1 lipca obejmie także obwodnice miast....

14.06.2011

ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani

14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń...

14.06.2011

Prezydent chce przepisów o cyberbezpieczeństwie

Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości...

13.06.2011