Nowe zasady usuwania pojazdów

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku....

26.07.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do...

25.07.2011

Będą zachęty do zatrudniania więźniów

Przedsiębiorca zatrudniający skazanych będzie mógł otrzymać rekompensatę w wysokości 20 procent ich wynagrodzenia. Taką zasadę wprowadziła uchwalona 3 lutego br. nowewlizacja Kodeksu karne...

25.07.2011

Więcej uprawnień dla strażników gminnych

MSWiA planuje wprowadzenie ułatwień dla strażników gminnych w zakresie legitymowania osób oraz postępowania z przedmiotami odebranymi w trakcie kontroli osobistej....

24.07.2011

Prezydent: więcej mieszkańców w samorządzie

Działający w Kancelarii Prezydenta RP zespół zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców i współdziałaniu w działaniach samorządu terytorialnego. Przewiduje on m.in....

23.07.2011

Unia chce usprawnić normalizację

Obecny kształt normalizacji europejskiej jest niezadowalający, procedury są zbyt powolne i nie nadążąją za postępem technicznym. Tak uważa Komisja Europejska, która proponuje przygotowanie nowego...

22.07.2011

MPiPS: minimalne wynagrodzenie w 2012 r. - 1500 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. Zakłada on...

22.07.2011

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nowelizująca m.in. ustawę z 19 grudnia 2008 r. o...

21.07.2011

Sentorowie za ustawą o działalności kulturalnej

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła kilka poprawek do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jedna z nich przywraca zapis obligujący pracownika artystycznego...

21.07.2011

Rada Legislacyjna pozytywnie o pułapce spreadowej

Rada legislacyjna przy premierze pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji Prawa bankowego, które chroni kredytobiorców przed pułapką spreadową. Chociaż niektóre przepisy odbiegają od norm...

21.07.2011