Komisje senackie poparły zmiany w kkw

Zaakceptowana w środę przez komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego ograniczy m.in. przesłanki ubiegania się o...

08.09.2011

Prezydent podpisał ustawę o weteranach

Lepsze niż obecnie uhonorowywanie weteranów misji zagranicznych poprzez m.in. nieodpłatne leki oraz zapomogi - przewiduje ustawa o weteranach działań poza granicami kraju. Kancelaria Prezydenta...

08.09.2011

Polska podpisała protokoły do Konwencji Karpackiej

Podczas konferencji Europa Karpat w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyło się w czwartek 8 września uroczyste podpisanie protokołów do Konwencji Karpackiej, dotyczących turystyki i obszarów...

08.09.2011

Zmiana zasad zawiadamiania gmin

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmienia zasady zawiadamiania gmin o osobach ubezwłasnowolnionych oraz pozbawionych praw publicznych lub praw wyborczych.

07.09.2011

Odbudowa nie zwiększy deficytu

Środki z UE na odbudowę zniszczeń powodziowych powstałych w maju i czerwcu br. nie będą traktowane jak środki publiczne....

07.09.2011

Mniej formalności dla szukających pracowników

Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, które ma być dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy o promocji...

07.09.2011

Powodziami zajmie się Pełnomocnik Rządu

Samorząd terytorialny

Wojewoda małopolski został ustanowiony Pełnomocnikiem Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły przez Radę Ministrów.

06.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski