Palarnie już bez zaostrzonych rygorów

Pracodawca nie musi zapewniać dziesięciokrotnej wymiany powietrza w ciągu godziny w palarniach, które stworzył dla swoich pracowników....

06.09.2011

Odbudowa nie zwiększy deficytu

Samorząd terytorialny

Środki z UE na odbudowę zniszczeń powodziowych powstałych w maju i czerwcu br. nie będą traktowane jak środki publiczne.

05.09.2011

Przekształcenie PFRON przesunięte w czasie

PFRON, z dniem 1 stycznia 2012 r., definiowany miał być, jako państwowy fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych tj. nie posiadający osobowości prawnej oraz stanowiący wyodrębniony...

05.09.2011

PESEL na podstawie nowego wzoru

MSWiA przygotowało nowe wzory formularzy wniosków: o nadanie numeru PESEL oraz powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL....

05.09.2011

Szkolne innowacje bez ograniczeń

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne...

05.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Z dniem 1 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

04.09.2011

MS: nowa jakość w sądach

Przygotowanie i doprowadzenie do wejścia w życie tej ustawy było jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu tak minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skomentował podpisanie w...

03.09.2011

Szerszy dostęp do informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

03.09.2011

Ustawa o ustroju sądów podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. zmiany systemu oceniania sędziów i...

02.09.2011

Ruszyła Krajowa Ewidencja Podatników

Od 1 września obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności...

02.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

01.09.2011

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Dostosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej do zaleceń UE oraz stworzenie repozytorium gromadzącego ważne dane przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o dostępie do...

01.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski