Rząd dofinansuje zakup podręczników

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem "Wyprawka szkolna". Pomoc ta jest jedną z form...

05.06.2011

Nowe ewidencje zabytków

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji zabytków, także gminnych, według jednolitego wzoru.

03.06.2011

ZUS już nie obniży emerytury

Każdy udowodniony okres opłacania składek zostanie doliczony do kapitału początkowego. Łatwiej też będzie wystąpić o zasiłek pogrzebowy. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o...

03.06.2011

Prezydent podpisał ustawę o KRS

Kwestie związane z trybem działania Krajowej Rady Sądownictwa i postępowaniem przed Radą, które dotąd nie były regulowane na poziomie ustawowym, określa nowa ustawa o KRS, którą w piątek podpisał...

03.06.2011

Podsłuchy dostarczą więcej dowodów w procesie karnym

Materiały z podsłuchu nie będą wykorzystywane wyłącznie w procesie osoby, którą w ten sposób kontrolowano. Jeżeli znajdą się tam dowody na popełnienie innych przestępstw, prokurator wykorzysta je w...

03.06.2011

Spór o zakres władzy o Krajowej Radzie Prokuratury

Czy Krajowa Rada Prokuratury powinna mieć prawo do kontrolowania pracy poszczególnych prokuratorów i prokuratur - zastanawiali się uczestnicy czwartkowej konferencji KRP. Obok głosów za, padały też...

03.06.2011

Nowe ewidencje zabytków

Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji zabytków, także gminnych, według jednolitego wzoru. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2011 r....

03.06.2011

Rząd dofinansuje zakup podręczników

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem Wyprawka szkolna. Pomoc ta jest jedną z form...

02.06.2011

Będą kary za wspieranie terrorystów

Za ułatwianie innej osobie popełnienia przestępstwa terrorystycznego będzie groziło więzienie przewiduje przygotowany projekt nowelizacji kodeksu karnego....

02.06.2011

Aplikant po egzaminie wystąpi porzed sądem

Osoby kończące aplikację, ale jeszcze nie wpisane na listy adwokatów lub radców prawnych, będą mogły występować przed sądami. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy w tej sprawie.

02.06.2011

Mniej wymagań od kadydatów do policji

Komendant wojewódzki policji będzie mógł wyrazić zgodę, by osoba bez matury kandydowała do służby, wynika z projektu nowelizacji ustawy o policji, który trafił do prac w sejmowej komisji...

02.06.2011

Zmiany w zatrudnieniu skazanych

Więźniowie z najwyższymi kwalifikacjami zarobią najwięcej, najmniej pomocnicy. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych...

02.06.2011