Szef BCC: niebezpieczne zmiany ustawy lobbingowej

Wieloletnia już dyskusja nad założeniami do ustawy lobbingowej, autorstwa Julii Pitery, Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych,...

30.05.2011

Kontrowersje wokół zmian w ustawie lobbingowej

Jutro rząd zajmie się projektem założeń do ustawy lobbingowej. Będzie musiał rozstrzygnąć poważne rozbieżności co do jej przepisów między Julią Piterą a Michałem Bonim. Spór między ministrami dotyczy...

30.05.2011

Biznes chwali zmiany w KSH, ale nie wszystkie

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach zaproponowała uchylenie art. 585 Kodeksu spółek handlowych, pozwalającego na ściganie z urzędu osób działających na szkodę spółki. Jednak...

30.05.2011

Kilka zmian w sposobie wykonywania budżetu państwa

Tylko dysponent części budżetowej będzie mógł ustanawiać wszystkich podległych dysponentów, tj. zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia, co umożliwić ma mu swobodne kształtowanie struktury i...

30.05.2011

Rząd chce zaostrzyć walkę z korupcją

Urzędnicy będą musieli ujawniać krewnych pracujących w administracji. Taki obowiązek przewiduje projekt założeń do ustawy o unikaniu konfliktu interesów, który przygotowała minister Julia Pitera z...

30.05.2011

Przewoźnicy będą mieli bliżej do sądu

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z karą nałożoną przez Inspekcję Transportu Drogowego, może się skarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tam gdzie mieszka bądź ma siedzibę....

30.05.2011

Gmina zarejestruje pełnomocnictwa na wybory

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wszystkie czynności związane z pełnomocnictwami obciążą gminy....

29.05.2011

Więcej rzepaku w paliwie

Do 7 proc. estrów rzepakowych można będzie dodać do oleju napędowego. Stacje benzynowe będą musiały wyraźnie oznakować dystrybutory z większym dodatkiem biopaliw. Sejm uchwalił w piątek nowelizację...

28.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Strażnicy miejscy dostaną nowe zadania

Funkcjonariusze zajmą się wystawianiem mandatów m.in. za wydobywanie piasku czy kopanie dołów. Dzięki temu sądy będą miały mniej pracy....

27.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia.

26.05.2011