BGK wesprze partnerstwo publiczno-prywatne

Zwiększenie roli Banku Gospodarstwa Krajowego w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada dokument, z którym we wtorek zapoznał się rząd.

17.08.2011

Zwolnienie z VAT także dla wspólnot mieszkaniowych

Zapewnienie równego traktowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wyrażającego się w zastosowaniu analogicznego zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez te podmioty...

17.08.2011

Opinia o dysleksji inaczej

Od 1 września zmienią się zasady wydawania opinii o dysleksji - informuje "Rzeczpospolita". Stwierdzenie trudności w nauce czytania i pisania pozwala na ulgowe traktowanie np. błędów ortograficznych....

17.08.2011

Parki narodowe na siebie zarobią

Dla ratowania parków narodowych powstała nowelizacja ustawy o lasach, którą zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym odbywającym się od 18 do 19 sierpnia. Utworzenie państwowej agencji spowoduje...

17.08.2011

Ustawa antyspreadowa już w Dzienniku Ustaw

Za dwa tygodnie kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty w walucie innej niż polska, będą mogli zapłacić w banku ratę kredytu walutą, którą kupili wcześniej w kantorze....

16.08.2011

Nowe limity Rodziny na swoim za dwa tygodnie

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy, która zmienia zasady programu Rodzina na swoim. Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe limity cenowe....

16.08.2011

Rząd zdecydował o przekazaniu 4 mld zł do FUS

Rząd przyjął we wtorek rozporządzenie, zakładające przekazanie 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej do dyspozycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Pieniądze...

16.08.2011

Zmieni się wysokość maksymalnej kary porządkowej

Wysokość maksymalnej kwoty kary porządkowej, jaką może nałożyć organ podatkowy na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego, wynosić będzie 2 700 zł. Minister Finansów wydał w tej sprawie...

16.08.2011

Polak skazany za granicą szybciej wróci do ojczyzny

Przyjęte dzisiaj przez rząd propozycje zmian w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach mają m.in. ułatwić i uprościć powrót do kraju polskim obywatelom skazanym zagranicą na kary...

16.08.2011

Projekt ustawy o cudzoziemcach prawie gotowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł otrzymać maksymalnie na trzy lata, a nie jak teraz na dwa; będzie ono jednocześnie zezwoleniem na pracę - przewidują założenia do projektu ustawy...

15.08.2011

Mniej biurokracji w ZUS i interpretacjach MF

Druga rządowa ustawa deregulacyjna zawiera wiele potrzebnych rozwiązań: krótsze przedawnienie spraw w ZUS, możliwość składania pytania o interpretacje podatkową przez organizację pracodawców,...

15.08.2011

Zły ryczałt za pomoc prawną z urzędu

Ryczałt w wysokości 120 zł za reprezentowanie z urzędu w przypadku skarg na warunki wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania jest zbyt niski oraz nie uwzględnia...

14.08.2011

Orzeczenia dot. kontaktów z dzieckiem inaczej

Z dniem 13 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która w sposób kompleksowy reguluje problematykę wykonywania orzeczeń dotyczących...

14.08.2011

Polska marka narodowa – Polish Vodka

Rząd postanowił wesprzeć nasz narodowy produkt polską wódkę. Polska jest jednym z największych producentów wódki w Europie, co nie jest w żaden sposób odwzorowane w wizerunku produktów wyjaśnia...

14.08.2011

GIODO: kluby sportowe żądają za dużo

Przepisy ustawowe przesądzają, jakie dane osobowe kibiców mogą zbierać kluby piłkarskie. Dodatkowe informacje o nich mogą pozyskiwać tylko za ich zgodą. Można wyciągać od nich adresy, ale nie miejsce...

13.08.2011