W czwartek 23 czerwca br. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych. Chodzi tu o rozporządzenie Rady Ministrów z 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 61, poz. 305).
Zgodnie z nim fundusze muszą informować Komisję Nadzoru Finansowego o kontach emerytalnych. Przesyłają więc jej dane m.in. o liczbie członków funduszu, o osobach, które zmieniły fundusz, oraz o liczbie tych, którzy nabyli prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna