Zostaje zniesiony wymóg studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia - od 1 lipca 2011 r. wystarczy uzyskanie tytułu magistra jakiegokolwiek kierunku studiów i zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Cały katalog wymagań związanych z nabyciem uprawnień zawodowych znajduje się w art. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Dla wielu osób, szczególnie tych, które tłumaczą w językach rzadkich (języki europejskie z II grupy językowej oraz języki pozaeuropejskie) to bardzo dobre wiadomości. Dotychczasowy wymóg ukończenia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia był dla tych osób barierą nie do przejścia. Studia podyplomowe z języków rzadkich nie były organizowane ze względu na niewielką liczbę zainteresowanych. To także dobre wiadomości dla tych tłumaczy, którzy swój warsztat pracy rozwinęli za granicą, a tytuł magistra lub równorzędny uzyskali na uczelni zagranicznej państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, oraz w Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Osoby takie mogą przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego w Polsce.
Wykształcony Niemiec, Anglik czy Rosjanin nie będzie musiał już kończyć filologii własnego języka w Polsce lub studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
Oprócz wymogu studiów podyplomowych zostaje zniesiony także roczny okres karencji w przypadku niezdania egzaminu. Osoby zainteresowane ponownym zdawaniem egzaminu będą mogły do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie. To niewątpliwie zmiana na lepsze, bowiem do tej pory w razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.
Poza tym od 1 lipca 2011 r. wpis na listę tłumaczy przysięgłych będzie z urzędu, a nie na wniosek. To istotna zmiana, bowiem zdarzało się, że niektórzy tłumacze po zdaniu egzaminu czekali nawet pół roku na wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Od 1 lipca tłumaczem przysięgłym w Polsce będzie mógł zostać także obywatel Konfederacji Szwajcarskiej. Dotychczas prawo do nabywania uprawnień tłumacza przysięgłego oprócz obywateli polskich, mieli tylko obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele Norwegii i Islandii, oraz na zasadach wzajemności osoby posiadające obywatelstwo innego państwa.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 25 maja 2011 r. Nr. 106 poz. 622)

Więcej informacji na blogu Renaty Świgońskiej www.TłumaczeniaPrawnicze.com.pl

 

Renata Świgońska