Minister spraw wewnętrznych i administracji wydał 22 czerwca 2011 r. nowe rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie 26 lipca 2011 r. Więcej >>>