Będą zmiany w treści świadectwa pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania....

19.09.2011

Nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. obowiązują nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.09.2011

Zmiana wzorów podatkowych

W związku z uchwaleniem w dniu 29 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń odpowiednio...

19.09.2011

Współpraca rozwojowa według nowej ustawy

W parlamencie zakończyły się w piątek prace nad ustawą o współpracy rozwojowej, która przewiduje m.in., że będzie będzie ona prowadzona na podstawie wieloletnich programów, sporządzanych na okresy...

18.09.2011

Za usunięcie auta 459 zł, za rower 105

Minister finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2012 r....

18.09.2011

Prawo o lepszej ochronie abonentów uchwalone

Sejm przyjął w piątek kilkanaście poprawek legislacyjnych Senatu uściślających nowelę ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Zwiększa ona ochronę abonentów przed nadużyciami podczas korzystania z usług...

17.09.2011

Ustawa deweloperska uchwalona z senackimi poprawkami

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tzw. ustawy deweloperskiej, która przewiduje wprowadzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez klientów. Chodzi o to, by klienci, którzy...

17.09.2011

E-bte też do sądu elektronicznego

Elektroniczne postępowanie upominawcze zdało egzamin twierdzą eksperci. Po 1,5 roku działalności e-sądu widać wyraźnie, że liczba spraw rośnie rocznie o 50 procent, a sądy powszechne opierające się o...

17.09.2011

Ustawa o usuwaniu skutków powodzi korzystna dla OSP

Sejm przyjął w piątek korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki Senatu do ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Nowa ustawa określa zasady pomocy powodzianom i dotkniętym innymi klęskami....

17.09.2011