Prokuratura już na swoim

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP....

06.07.2011

SKOKi mogą już emitować obligacje

Z dniem 6 lipca br. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. nowelizująca ustawę o obligacjach, która wprowadza możliwość emisji obligacji przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz...

06.07.2011

Redukcja obowiązków także dla podatników

Zmiany mające na celu wprowadzenie szeregu uproszczeń w przepisach podatkowych przewiduje kolejny projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców....

05.07.2011

Ustawa o pieczy zastępczej może wejść w życie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz...

05.07.2011

Ustawa o pochówku dzieci martwo urodzonych podpisana

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o cmentarzach, dopuszczającą pochówek dzieci, które urodziły się martwe. Nowelizacja usuwa biurokratyczne przeszkody, z którymi spotykali się...

05.07.2011

Umowy timeshare będą lepiej chronione

Osoby wynajmujace na określone terminy w kolejnych latach obiekty turystyczne będą lepiej chronione. Zapewnić ma to nowa ustawa o timeshare, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów....

05.07.2011

Kary za utrudnianie kontaktów rodziców z dziećmi

Grzywny za naruszenie sądowych orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi na rzecz rodzica, któremu te kontakty są utrudniane wprowadza nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą w poniedziałek...

05.07.2011

Bankowy tytuł egzekucyjny do poprawki

Ministerstwo Gospodarki opracowało założenia do projektu nowelizacji Prawa bankowego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, której celem jest zwiększenie ochrony praw klientów banków.

04.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski