Chodzi o korzystanie z tzw. odstępstwa rolnego. Jest to przywilej, który zwalnia małe gospodarstwa z obowiązku ponoszenia opłat na rzecz hodowców za wykorzystywanie materiału siewnego chronionego prawem, jeżeli pochodzi on z własnego gospodarstwa i jest przeznaczony na własne potrzeby. Obecnie z opłat zwolnione jest ponad 85 proc. gospodarstw rolnych. Nowe przepisy rozszerzają katalog odmian chronionych z 8 do 17. Obejmie on: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty), a także ziemniaka. W przypadku ziemniaków, z opłat na rzecz hodowców sadzeniaków odmian chronionych będą zwolnieni rolnicy posiadający do 10 hektarów ziemi. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.