Karta bezpieczeństwa na jachtach morskich

Projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza podział jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne. Zostały doprecyzowane poszczególne wymagania dla większych jachtów...

28.07.2011

Ostrzejsze kary za nielegalny handel

Przepadek towaru oraz mandat będzie się należał handlarzowi, który sprzedaje swój towar poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Kary będą wysokie, sięgające nawet 2 tys. złotych. Posłowie twierdzą, że...

28.07.2011

Ochrona przez spreadami na finiszu

Dzisiaj sejm wróci do rozpatrywania projektu zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, czyli tzw. spreadów. Dotyczy on ochrony konsumentów, którzy zaciągają kredyty zabezpieczone hipoteką,...

28.07.2011

Wykup mieszkań TBS

Będzie możliwy wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez posłów projekt zmian w ustawie o niektórych formach popierania...

28.07.2011

Będzie więcej dwujęzycznych informacji

MSWiA planuje poszerzenie katalogu przypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy....

28.07.2011

Opublikowano "ustawę śmieciową"

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.

27.07.2011

Senat o NIP, dyrektorach sądów i płacach artystów

Senat rozpoczął dzisiaj dwudniowe posiedzenie. Przedmiotem obrad będą ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, nowelizacja ustawy o zasadach...

27.07.2011

Ratownicy usprawiedliwią nieobecności w pracy

Członkowie ochotniczych drużyn ratownictwa morskiego będą mogli korzystać z możliwości zwolnienia od pracy na takich samych zasadach jak ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

27.07.2011

Kodeks wyborczy: wygaszanie mandatu samorządowca

Sejmowa komisja nadzwyczajna zajmująca się prawem wyborczym negatywnie zaopiniowała w środę cztery poprawki do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, które dotyczyły wygaszania mandatu...

27.07.2011

Nowe zasady usuwania pojazdów

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku....

26.07.2011

Rząd o zarządzaniu kryzysowym

Dzisiaj rząd zajmie się nowelizacją ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego i powiadamiania ratunkowego oraz ich zadania i zasady działania...

26.07.2011

Wypadki morskie będą badane wnikliwie

Przy ministrze infrastruktury powstanie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, która zajmie się badaniem wypadków i incydentów morskich. Komisja ma być niezależna, a jej celem będzie ustalenie...

26.07.2011

Sawicki: poszkodowani rolnicy dostaną po 5 tys. zł

Rada Ministrów przyjęła we wtorek program pomocy dla osób poszkodowanych w katastrofach żywiołowych. Rolnicy, którzy stracili co najmniej 30 proc. zbiorów, dostaną 5 tys. zł - poinformował na...

26.07.2011

Finał prac nad ustawą o spreadach

Projekt ustawy o spreadach będzie uchwalony przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje on, że kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu -...

26.07.2011