Niższy VAT na niektóre wyroby mleczarskie

Obniżona została stawka podatku od towarów i usług z wysokości 8 do 5 proc. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów),...

24.09.2011

Więcej orzeczeń sądów znajdziemy w sieci

Resort sprawiedliwości chce, aby wyroki były dostępne w internecie. Krajowa Rada Sądownictwa uważa to za niewykonalne. Ale są sądy, które już to robią....

23.09.2011

Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

Branża maklerska jako pierwsza odczuje skutki unijnych obostrzeń dotyczących bonusów w sektorze finansowym. Zdaniem brokerów zmiany zbyt mocno ingerują w prowadzenie prywatnej działalności informuje...

23.09.2011

Tańszy przejazd po rozkopanych torach

Jest szansa, że z końcem października stanieją bilety kolejowe na remontowanych trasach. Obniżenie wysokości opłat za dostęp do torów zarządził Urząd Transportu Kolejowego....

23.09.2011

MG przygotowało nowe prawo energetyczne i gazowe

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki liczą, że jeszcze przed końcem tego roku Sejm nowej kadencji uchwali przygotowane w tym resorcie znowelizowane prawo energetyczne, a także prawo gazowe oraz...

23.09.2011

Można będzie sprzedawać piwo na stadionach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nowelą podczas tego typu spotkań, także na Euro 2012, będzie można sprzedawać i pić napoje...

22.09.2011

Mniejsze wymagania od kandydatów do policji

Zmiany wymagań wobec kandydatów do służby w policji, w tym rezygnację z rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia, przewiduje nowelizacja ustawy o policji, którą podpisał prezydent...

22.09.2011

Nowe obowiązki marszałków województw

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

21.09.2011

Nowe podstawy odmowy wykonania nakazu europejskiego

Poszerzenie katalogu przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego to jedna ze zmian przewidzianych ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego...

20.09.2011