Już obowiązuje nowy Kodeks wyborczy

Nieco skorygowany przez Trybunał Konstytucyjny, kodeks wyborczy wprowadza zmiany ważne dla obywateli i partii politycznych. Należą do nich jednomandatowe okręgi do senatu, głosowanie korespondencyjne...

01.08.2011

Zamieszanie wokół wyboru ławników

Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do tych zgłoszeń kandydatów na ławników, które zostały dokonane przed 14 czerwca. A jeżeli...

01.08.2011

Lobbing w sejmie z oświadczeniami

Sejm ułatwił lobbystom pracę na rzecz swoich klientów. Zawodowi i niezawodowi lobbyści będą składać oświadczenia zamiast zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym....

01.08.2011

Głosowanie korespondencyjne już możliwe

W Dzienniku Ustaw Nr 147 opublikowana została kolejna nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2011 r. Zmiana ma na celu poszerzeniu katalogu środków umożliwiających osobom...

31.07.2011

Rząd nie wypłaca odszkodowań, lecz zasiłki

Pomoc w postaci zasiłku do 6 tys. zł jest przyznawana powodzianom i poszkodowanym huraganami na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Minister spraw wewnętrznych skierował do wojewodów pismo, w...

31.07.2011

Zadania gmin w związku z jesiennymi wyborami

Organy gmin odegrają kluczową rolę w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza wydała w tej sprawie odpowiednie przepisy....

31.07.2011

Pawlak: banki już nie utuczą się na różnicy kursów

Sejm uchwalił w piątek ustawy Prawo bankowe i o kredycie konsumenckim dotyczące spreadów walutowych. Ustawa przewiduje, że zadłużeni w walutach obcych będą mogli spłacać kredyty w walucie, w której...

30.07.2011

Piwo na stadionach, ale kibice bez kominiarek

Na meczach Euro 2012 nie będzie wolno zasłaniać twarzy. A każdy kto włoży kominiarkę otrzyma mandat do 2 tys. złotych. Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dopuszcza sprzedaż i picie...

30.07.2011

Nowi pracownicy samorządowi do opłacenia

Samorząd terytorialny

Utworzenie przez gminy klubów dziecięcych jak i nowych żłobków, oznacza konieczność zatrudnienia personelu, a tym samym poniesienia wydatków na ich wynagrodzenia i świadczenia związane z wykonywaną...

29.07.2011

Tylko 12 godzin na uwięzi

Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem, obowiązek informowania o napotkanym, porzuconym zwierzęciu, zakaz stałego trzymania psów na łańcuchach - zakłada poselski projekt noweli ustawy o...

29.07.2011

Senat: dyrektor sądu pod silnym nadzorem ministra

Minister sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu, jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, dotyczące działalności danego sądu.To jedna z kilkunastu poprawek,...

29.07.2011

Sejm: 22 ustawy w ekspresowym tempie

Wczoraj późnym wieczorem sejm przegłosował 22 ustawy i dwie uchwały. W sumie podnoszono ręce ponad 80 razy. Posłowie opowiedzieli m.in. się za sprzedażą piwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej...

29.07.2011

Nowy wyjątek w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

Z dniem 10 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 153, poz. 901), która stanowi wykonanie obowiązku...

28.07.2011

Karta bezpieczeństwa na jachtach morskich

Projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza podział jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne. Zostały doprecyzowane poszczególne wymagania dla większych jachtów...

28.07.2011

Senat ma zastrzeżenia do odwoływania dyrektora sądu

Zaproponowana przez rząd nowelizacja Prawo o ustroju sądów powszechnych reformuje wymiar sprawiedliwości, aby stał się bardziej elastyczny mówił w dzisiaj w Senacie Minister Sprawiedliwości Krzysztof...

28.07.2011

Ochrona przez spreadami na finiszu

Dzisiaj sejm wróci do rozpatrywania projektu zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, czyli tzw. spreadów. Dotyczy on ochrony konsumentów, którzy zaciągają kredyty zabezpieczone hipoteką,...

28.07.2011

Mniejsze kary podatkowe, ZUS łaskawszy

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak scharakteryzował najważniejsze zmiany, które proponuje druga ustawa deregulacyjna. Przedawnienie roszczeń ZUS-owskich skrócone będzie do...

28.07.2011