Prezydent: Prawo bankowe podpisane

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek tzw. ustawę antyspreadową, zmieniającą Prawo bankowe. Zgodnie z nowymi przepisami, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim...

09.08.2011

Prezydent: Prawo bankowe podpisane

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek tzw. ustawę antyspreadową, zmieniającą Prawo bankowe. Zgodnie z nowymi przepisami, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim...

09.08.2011

Przedstawiciel ochroni w czasie wyborów

Samorząd terytorialny

W czasie dwudniowych wyborów zapewnienie ochrony lokali wyborczych stanowić będzie obowiązek wójta i wyznaczonych przez niego przedstawicieli.

08.08.2011

Hostele ratunkiem przed demoralizacją

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich została wysłana do podpisu prezydentowi. Senat nie wprowadził do niej poprawek. Daje ona nowe uprawnienia kuratorom i umożliwia zlecanie opinii biegłym....

07.08.2011

Tłumacze ze znajomością prawa dostali szansę

Jest prawdą, że tłumacze przysięgli opóźniali wydanie raportu ministra Millera w sprawie katastrofy samolotu rządowego. Tłumaczenie kilku tomów śledztwa rosyjskiego wymagało bowiem nie tylko...

07.08.2011

Nie niszczyć dobrej ustawy

Nowe propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim mogą zniweczyć wartości jakimi są samodzielność, władztwo nad swoimi sprawami i niezależność oceny mieszkańców. Te zalety mogą być zamienione na...

06.08.2011

Pomoc dla osadzonego tylko za 120 zł

Wynagrodzenie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynikające z naruszenia warunków wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania wynosić będzie 120 zł. Nowe...

05.08.2011

Rodziny zastępcze lepiej wspierane przez starostów

Do 31 grudnia starostowie muszą powołać organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci. Mogą oni powierzyć funkcję organizatora odrębnym jednostkom lub stworzyć w ramach powiatowego centrum...

05.08.2011

Mają szansę bezpartyjni i nieobecni

Od dzisiaj zaczyna się oficjalna kampania wyborcza do parlamentu. W Dzienniku Ustaw ukaże się zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów wyznaczonych na niedzielę 9 października. Wielką loterią jest...

05.08.2011

Egzamin notarialny z własnym laptopem

Ministerstwo Sprawiedliwości przedłużyło o dwie godziny czas na napisanie prac egzaminacyjnych w drugim i trzecim dniu egzaminu końcowego na notariusza. Czas na przygotowanie aktu notarialnego i...

04.08.2011

Pierwsza próba sądu na odległość w Poznaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje jeszcze w tym roku uruchomienie w Poznaniu pilotażowego programu rozpraw odmiejscowionych - poinformował w środę w Senacie wiceszef tego resortu Zbigniew Wrona...

04.08.2011

Sprawca pod kontrolą lekarzy ma pełne prawa

Istniejące regulacje prawne dotyczące umieszczenia sprawcy w zakładzie leczniczym stwarzają realną możliwość skutecznego wpływania na legalność i prawidłowość postępowania z osobami internowanymi....

04.08.2011

Ułatwienia wyborcze dla niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Lokale wyborcze będą musiały być lepiej przystosowane do potrzeb wszystkich niepełnosprawnych, nie tylko tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

03.08.2011

Kandydaci: wystarczą kopie dokumentów

Zmieniła się lista dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką oraz wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji...

03.08.2011