Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Samorząd terytorialny

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

04.11.2011

Nowe wzory zeznania PIT-28 oraz załączników

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od...

04.11.2011

500 zł mandatu za nielegalny handel

Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli karać mandatami handel w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Rozporządzenie w tej sprawie opracowuje właśnie MSWiA....

03.11.2011

Straż gminne będą miały jednakowe samochody

Pojazdy straży gminnych (miejskich) mają wyglądać jednakowo w całym kraju. Projekt rozporządzenia w tej sprawie konsultowano na niedawnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu...

02.11.2011

Komorowski chce zmian w samorządach

W grudniu do Sejmu trafi prezydencki projekt zmian w funkcjonowaniu samorządów. Obok rozwiązań zwiększających wpływ obywateli na samorządy, przewidziano w nim m.in. możliwość łączenia mandatu wójta,...

02.11.2011

Wiadomo kto wyda rozkaz zetrzelenia terrorysty

Rada Ministrów wydała 2 listopada br. rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych...

02.11.2011

Dyrektor izby celnej zarządzi obserwacje

Do zarządzenia czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, co do zasady będzie...

31.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski