Projekt zawiera propozycje dotyczące zmiany sposobu ustalania kapitału początkowego, umożliwiającej obliczenie go również dla osób, które przed 1999 rokiem miały krótszy niż półroczny staż ubezpieczeniowy oraz uwzględniającej sytuację osób, które do podstawy obliczenia kapitału początkowego wskazały rok, w trakcie którego podjęły pracę po raz pierwszy. Proponowana zmiana przepisów spowoduje, że kapitał początkowy będzie mógł być obliczony również dla osoby posiadającej staż ubezpieczeniowy krótszy niż sześć miesięcy i jeden dzień.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Źródło: www.sejm.gov.pl