Projekt ustawy o cudzoziemcach prawie gotowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł otrzymać maksymalnie na trzy lata, a nie jak teraz na dwa; będzie ono jednocześnie zezwoleniem na pracę - przewidują założenia do projektu ustawy...

15.08.2011

Mniej biurokracji w ZUS i interpretacjach MF

Druga rządowa ustawa deregulacyjna zawiera wiele potrzebnych rozwiązań: krótsze przedawnienie spraw w ZUS, możliwość składania pytania o interpretacje podatkową przez organizację pracodawców,...

15.08.2011

Zły ryczałt za pomoc prawną z urzędu

Ryczałt w wysokości 120 zł za reprezentowanie z urzędu w przypadku skarg na warunki wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania jest zbyt niski oraz nie uwzględnia...

14.08.2011

Polska marka narodowa – Polish Vodka

Rząd postanowił wesprzeć nasz narodowy produkt polską wódkę. Polska jest jednym z największych producentów wódki w Europie, co nie jest w żaden sposób odwzorowane w wizerunku produktów wyjaśnia...

14.08.2011

Orzeczenia dot. kontaktów z dzieckiem inaczej

Z dniem 13 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która w sposób kompleksowy reguluje problematykę wykonywania orzeczeń dotyczących...

14.08.2011

GIODO: kluby sportowe żądają za dużo

Przepisy ustawowe przesądzają, jakie dane osobowe kibiców mogą zbierać kluby piłkarskie. Dodatkowe informacje o nich mogą pozyskiwać tylko za ich zgodą. Można wyciągać od nich adresy, ale nie miejsce...

13.08.2011

Urzędnicy powinni wykupić polisy OC

Prawie 59 tys. zł kary za swój błąd może zapłacić urzędnik organów centralnych czy naczelnych - ocenia firma doradcza Deloitte, która przeanalizowała obowiązującą od maja ustawę o odpowiedzialności...

12.08.2011

Monitor Polski B. czyli pieniądze w błoto

Rząd lekceważy głos przedsiębiorców. Dlatego, że już w tym roku powinien zlikwidować wydawanie Monitora Polskiego B., a nie odkładać tę decyzję na 2013 rok. Są to pieniądze wyrzucone w błoto mówi...

12.08.2011

Nie wszystkie komitety mogą być zarejestrowane

PKW wydała informację o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Zgłaszanie list kandydatów...

12.08.2011

Cena kredytu powinna być czytelna

Za dwa tygodnie wejdzie w życie ustawa zakazująca bankom pobierania różnic kursowych przy kredytach zaciągniętych w obcej walucie. - Wszelkie ukryte opłaty i niedopowiedzenia, możliwość zmiany umowy...

10.08.2011

Umowy o pracę na czas określony trzeba zmienić

Dozwolony 24-miesięczny okres w odniesieniu do wielu umów o pracę na czas określony upłynie w dniu 21 sierpnia 2011 r. W przypadku wykorzystania pełnego limitu nie będzie możliwe zawarcie z tym samym...

10.08.2011

Nakaz leczenia gruźlicy oraz chorób wenerycznych

Rząd zaproponował wczoraj nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ogranicza prawa obywatelskie, takie jak np. przymuszenie do leczenia gruźlicy...

10.08.2011