Nowa ustawa ułatwi usuwanie skutków powodzi

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o usuwaniu skutków powodzi - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Nowa ustawa określa zasady pomocy dotkniętym powodzią i innymi klęskami....

12.10.2011

Zmiany w zasadach gromadzenia zapasów ropy i gazu

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o zapasach ropy i gazu - podała we wtorek kancelaria prezydenta. Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ma dotyczyć tylko tych firm, które zajmują...

12.10.2011

Zawiadomienie o przejściu na emeryturę bez numeru NIP

Zawiadomienie o przejściu na emeryturę albo w stan spoczynku wśród innych danych dotyczących ubezpieczonego zawierać będzie numer ewidencyjny PESEL, a w razie gdy członkowi funduszu nie nadano numeru...

12.10.2011

Prezydent podpisał tzw. ustawę deregulacyjną bis

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria na swojej stronie internetowej. Ustawa...

11.10.2011

Organy ścigania wymienią informacje z państwami UE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wymianie informacji z organami ścigania państw UE. Przewiduje ona, że służby będą mogły wymieniać się informacjami z systemu Schengen i z baz danych...

11.10.2011

Rząd chce chce sprawniej odzyskiwać wierzytelności

Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych...

11.10.2011

Zmiany w nadzorze nad funduszami inwestycyjnymi

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych - poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria....

11.10.2011

Ustawa o tzw. timeshare wejdzie w życie za pół roku

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o timeshare - poinformowała we wtorek na stronie internetowej prezydencka kancelaria. Timeshare to prawo do regularnego korzystania z nieruchomości w...

11.10.2011

Nowelizacja kpc: eksmisja także do schroniska

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącą m.in. możliwości eksmitowania do noclegowni lub schronisk sprawców przemocy w rodzinie....

11.10.2011

Zakupy w sieci będą w UE bardziej bezpieczne

Zlikwidowane zostaną różnice między przepisami o umowach kupna i sprzedaży w 27 krajach Unii Europejskiej. Pozwoli to nam robić zakupy przez internet na terenie całej Unii....

11.10.2011