Będzie łatwiej blokować treści w internecie

Nielegalne kopie książek, filmów i mp3 w sieci zostaną szybciej zablokowane. Właściciel lub administrator portalu będzie musiał zablokować nielegalną treść zamieszczoną przez użytkowników w jego...

15.11.2011

Od 2012 r. zmiany w wymierzaniu grzywien

Opublikowano nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już możliwe zaskarżanie wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym. Nieco inne będą także konsekwencje...

15.11.2011

UE: nowe przepisy ograniczą tzw. krótką sprzedaż

Parlament Europejski przyjął we wtorek przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów (CDS). Ograniczenia mają...

15.11.2011

Poszkodowani w powodziach dostaną wsparcie

Osoby, które ucierpią wskutek powodzi, będą mogły liczyć na natychmiastową pomoc wynikającą z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

14.11.2011

Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r....

13.11.2011

Mieszkanie chronione dla rodziny w trudnej sytuacji

Minister Pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Ma ono na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując jedną z form...

13.11.2011

Od 12 listopada lepiej nie wynoś noża z domu

Przyłapani w miejscu publicznym posiadacze noży, maczet i "innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów" muszą liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 3000 zł,...

12.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski