Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011

Nadchodzą lepsze czasy dla dróg lokalnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę...

28.09.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą...

28.09.2011

PE przyjął propozycje tzw. sześciopaku

Parlament Europejski przyjął w środę wszystkie sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE, tzw. sześciopak. Większość zapisów...

28.09.2011

Powodzianie mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 16 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

28.09.2011

Będzie nowy taryfikator punktów karnych

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła w środę opracowany przez MSWiA i Komendę Główną Policji projekt rozporządzenia, które zmieni taryfikator punktów karnych za wykroczenia...

28.09.2011

Ustawa o cyberbezpieczeństwie podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę, która pozwala na wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zewnętrznego zagrożenia w cyberprzestrzeni....

27.09.2011

Od dziś łatwiej połączyć lub podzielić spółkę

Z dniem 27 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, która upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku...

27.09.2011

Nowe opłaty za udostępnianie danych z rejestrów

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców...

26.09.2011

Zmieniono statut PIP

Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy nadał nowe brzmienie statutowi Państwowej Inspekcji Pracy....

26.09.2011

Finanse komitetów wyborczych pod kontrolą

Przejrzystość finansowania kampanii wyborczej oraz zapewnienie możliwości pełnej kontroli przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych komitetu wyborczego, w tym uzyskanych kredytów ma zapewnić...

24.09.2011