Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Dostosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej do zaleceń UE oraz stworzenie repozytorium gromadzącego ważne dane przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o dostępie do...

01.09.2011

Ustawa o autostradach dostosowana do prawa UE

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Precyzuje ona przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę i eksploatację autostrad....

01.09.2011

Przepisy skierowane przeciwko pseudo biznesowi

Nie możemy być krajem, w którym dopuszcza się prowadzenie działalności pseudo gospodarczej i utrudnia się życie normalnym przedsiębiorcom, którzy płacą podatki, wykonują wszystkie obowiązki...

01.09.2011

PLK SA będzie niezależne od przewoźników kolejowych

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja z 10 czerwca 2011 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która ma...

01.09.2011

Będą nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. będą obowiązywały nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprowadza je rozporządzenie wykonawcze Komisji...

01.09.2011

Audiowizyjny system kontroli gier w projekcie MF

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i...

01.09.2011

Nowe zasady planowania legislacyjnego

Zamiast półrocznych programów prac ustawodawczych rząd będzie planował je na bieżąco, nie będzie też podawania terminów przyjmowania projektów....

01.09.2011

Nowe prawo pozwoli na pomoc klimatyczną za granicą

Sejm uchwalił w środę wieczorem zmiany w Prawie ochrony środowiska, które pozwalają Polsce na udzielanie pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu na działania...

01.09.2011

Szkolne innowacje bez ograniczeń

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez...

31.08.2011

Uczniowie otrzymają zasiłek losowy na cele edukacyjne

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. (Dz....

31.08.2011

Zmiany w systemie podatku tonażowego

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy podatku tonażowym, armator podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem przez okres 10 lat, a nie jak dotychczas przez okres opodatkowania co najmniej 5 lat....

31.08.2011

Sejm przyjął nowelę ustawy o zapasach ropy i gazu

Zgodnie z nowelą ustawy o zapasach ropy, produktów naftowych i gazu, którą w środę przyjął Sejm, importerzy gazu będą mogli utrzymywać zapasy surowca w magazynach poza Polską - na terenie UE i państw...

31.08.2011

Sejm za karami za nielegalny handel uliczny

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń. W myśl uchwalonych przepisów karze grzywny ma...

31.08.2011

Ustawa ochroni nie wszystkich lokatorów

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego lub...

31.08.2011