Nowe organy wojskowe mogą wystąpić o zwrot akcyzy

W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego....

20.10.2011

Przejazd bez zezwolenia i bez opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej....

20.10.2011

MF: odwrócony kredyt hipoteczny dla każdego

Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto będzie go można spłacić przed terminem albo odstąpić od umowy - przewiduje Ministerstwo Finansów w...

20.10.2011

Adwokatura będzie promować ubezpieczenia prawne

W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Tymczasem takie polisy posiada na razie tylko 1 proc. Polaków. Samorząd...

20.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Samorząd terytorialny

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia.

19.10.2011

Formularze meldunkowe będą po polsku i angielsku

Dwujęzyczne formularze zgłoszeń i zaświadczeń związanych z wypełnianiem obowiązku meldunkowego, dostępne na platformie ePUAP, przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

18.10.2011

Lekarze-orzecznicy dostaną nowe druki zaświadczeń

Nowe rozporządzenie ministra pracy wprowadzi nowe druki zaświadczeń lekarskich. Zmianie ulegnie wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA, oraz wzór zaświadczenia...

18.10.2011

Asystent rodziny trafi do wykazu stanowisk

Projekt nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje uzupełnienie wykazu stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska, wraz z określeniem...

17.10.2011

Mniejszy ryczałt kolejowy dla celników

Celnicy dostaną o połowę mniejszy ryczałt za przejazdy koleją - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów. Ryczałty za 2011 r. celnicy dostaliby jeszcze na...

17.10.2011

Likwidacja konfliktu interesów będzie bolesna

Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych przez urzędników, ujawnianie wysokości zaciąganych pożyczek i warunki ich spłaty wszystko to ma się znaleźć w nowej ustawie o niektórych sposobach unikania...

17.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski