Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez PO projekt zmian wustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt daje najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Projekt ustawy zakłada, że obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny,czyli tzw. partycypację. Zwykle wynosiła ona 20 - 30 proc. wartości lokalu. Zgodę na wykup mieszkania będzie wyrażał właściciel, czyli TBS albo spółdzielnia mieszkaniowa.

- Ten projekt to odpowiedź na oczekiwanie społeczne, wyrażane przez najemców TBS od wielu lat - powiedziała uzasadniając projekt poseł sprawozdawca Bożenna Bukiewicz.

Poseł Wiesław Szczepański, który też opowiedział się za zmianami,zwrócił jednak uwagę na zapisy, które - jego zdaniem - mogą doprowadzić do nierównego traktowania podmiotów, gdyż w TBS właściciele będą musieli zapłacić za mieszkanie cenę rynkową, podczas gdy w spółdzielniach cena może być nawet trzykrotnie niższa.

Wykup mieszkań w towarzystwach budownictwa społecznego i spółdzielniach mógłby się zacząć już wiosną przyszłego roku - powiedział Szczepański.