W dniu 28 czerwca 2011 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 143, poz. 838).
Więcej>>>