Szpital z urzędu przekaże szkole dane o uczniu

Podmiot leczniczy z urzędu będzie przekazywać dane osobowe ucznia szkole specjalnej organizującej dla ucznia zajęcia edukacyjne i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

04.06.2012

Od dziś kontrole na granicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominając, że od 4...

04.06.2012

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku...

02.06.2012

Pojazdy straży miejskiej będą jednakowe

Samorząd terytorialny

Znowelizowane rozporządzenie ujednolica kolorystkę i oznakowanie pojazdów straży gminnej. Wprowadzenie jednolitych standardów ma pomóc w szybkiej i bezbłędnej identyfikacji uprzywilejowanych aut w...

30.05.2012

Więcej mandatów od strażników granicznych

Większa liczba wykroczeń, za które mandat karny będą mogli wystawić funkcjonariusze Straży Granicznej to efekt wchodzącej w życie 1 czerwca br. zmiany rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2005 r. w...

29.05.2012