Jest nowy wzór prawa jazdy

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Określono nowy wzór prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Gminy będą informowane o utracie obywatelstwa

Samorząd terytorialny

Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie wycofywanie z obrotu prawnego dowodów osobistych, których posiadacze utracili obywatelstwo polskie,...

10.09.2012

Nowe zadania ministra administracji i cyfryzacji

Obowiązująca od 8 września nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej rozszerza działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej na związane m.in. z zapobieganiem i usuwaniem...

10.09.2012

Od soboty zmiany w Karcie nauczyciela

Przepisy dotyczące nowego podziału kompetencji pomiędzy organami administracji rządowej zmieniają zapisy Karty Nauczyciela. Zmiana obowiązuje od 8 września 2012 r.

07.09.2012

Wzrosną zasiłki rodzinne

Można już składać nowe wnioski o świadczenia rodzinne. Dzieki zmianom w przepisach, więcej osób otrzyma dodatki, ponieważ wzrasta kryterium dochodowe.

07.09.2012

MSW: strażnik wystawi mandat za zakup psa na bazarze

Od początku września strażnicy gminni (miejscy) mogą karać mandatem za złe traktowanie zwierząt. Także trzymanie psa na łańcuchu krótszym niż 3 metry będzie karane mandatem w wysokości od 20 do 500...

05.09.2012

Nowy zakres danych gromadzonych w SIO

Samorząd terytorialny

Dostosowanie zakresu danych gromadzonych w SIO pozwoli na podział środków dla j.s.t. na nowe zadania edukacyjne.

04.09.2012

Więcej uprawnień dla inspekcji sanitarnej

Inspektorzy sanitarni zbiorą dane o osobach zarażonych chorobą zakaźną. Sanepid na granicy będzie mógł zobowiązać podróżnego do szczepienia. Dziś wchodzi w życie nowela ustaw o zwalczaniu zakażeń i...

03.09.2012