Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających...

23.05.2012

W SIO znajdą się dane o pracownikach nadzoru

Resort edukacji chce poszerzyć katalog pracowników, których dane znajdą się w systemie informacji oświatowej. Za niezbędne uznano również gromadzenie danych o pracownikach specjalistycznych...

21.05.2012

Nowe wzory sprawozdań dla uczelni wyższych

W Dzienniku Ustaw opublikowano 14 maja 2012 r. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 kwietna 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo...

16.05.2012

Określono procedury weryfikacji do SIO

Samorząd terytorialny

W dniu 30 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej...

15.05.2012

Można będzie przywrócić obywatelstwo polskie

Od 15 maja br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy będą mogli starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed...

14.05.2012

Rozkład jazdy tylko po weryfikacji

Od 10 maja br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, określające treść rozkładów jazdy, tryb ich...

11.05.2012