MEN określi zakres danych przekazywanych do SIO

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie określające zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej. Ma ono obowiązywać od 1 września 2012 r.

10.05.2012

Nowe formularze w sprawozdaniach statystycznych

W dniu 10 maja 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz...

10.05.2012

Za błędy w SIO zapłaci gmina

Jeżeli wprowadzający dane do systemu informacji oświatowej zaniży należną jednostce samorządu kwotę subwencji oświatowej, jednostka nie otrzyma wyrównania.

09.05.2012

Opłaty ewidencyjne bez zmian

Samorząd terytorialny

W dniu 26 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447), określające wysokość opłaty...

09.05.2012

Usunięcie znaków zajęcia to przestępstwo

Nie tylko prawo cywilne lepiej chroni wierzycieli. Weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym penalizujące usunięcie komorniczych znaków zajęcia. Czyn ten zagrożony jest karą pięciu lat pozbawienia...

05.05.2012

Od 3 maja nowe brzmienie klauzuli wykonalności

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny opiewać będzie na świadczenie pieniężne w walucie obcej, klauzula wykonalności w pierwszej kolejności będzie musiała zawierać zobowiązanie komornika do przeliczenia...

04.05.2012

Geograf będzie uczyć przyrody

Weszło w życie rozporządzenie określające kwalifikacje, które muszą posiadać nauczyciele przedmiotów uzupełniających - przyrody oraz historii i społeczeństwa.

04.05.2012