Lokalne komitety poinformują o inwestycjach jądrowych

Z dniem 11 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy...

20.08.2012

Utworzono Lokalne Komitety Informacyjne

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz...

20.08.2012

Rozporządzenie określiło nowe granice samorządów

Samorząd terytorialny

Z dniem 31 lipca 2012 r. zostało wydane oraz opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2012 r., poz....

17.08.2012

UE porządkuje rynek instrumentów pochodnych

Bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty obrót derywatywami przewiduje nowe unijne rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów...

14.08.2012

Od 15 sierpnia wojewoda decyduje o obywatelstwie

Uprawnieni do uznania przez wojewodę za obywatela polskiego będą wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce od trzech lat legalnie, a nie jak do tej pory od pięciu tylko cudzoziemcy o nieokreślonym...

12.08.2012

Dziecięce paszporty ważne dłużej

Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Już 11 sierpnia wchodzi w życie ustawa z 25 maja br. o dokumentach paszportowych.

10.08.2012

Wałbrzych miastem na prawach powiatu

Samorząd terytorialny

Z dniem 9 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu...

10.08.2012