Zmiany w oznakowaniu zabawek

Na zabawkach nie mogą być umieszczane ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym sposobem ich używania, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki zabawki. Taką zasadę wprowadzają...

13.11.2012

Już obowiązuje zmienione prawo o zgromadzeniach

Zakaz organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku publicznego - takie m.in. zmiany przewiduje wchodząca w życie 9 listopada...

09.11.2012

Sejmowe komisje pozytywnie o subwencji na 2013 r.

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały wysokość subwencji oświatowej zaproponowaną w projekcie ustawy budżetowej na...

07.11.2012

Nowe zasady organizowania zgromadzeń

Samorząd terytorialny

Wchodzącą w życie 9 listopada nowelizacja ustawy - Prawo o zgromadzeniach wprowadza zakaz organizowania zgromadzeń przez dwóch lub więcej organizatorów w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest...

06.11.2012

Od środy kształcenie ustawiczne także przez internet

Nowe rozporządzenie ureguluje wykorzystanie internetu w kształceniu ustawicznym. Szkoła udostępni uczniowi niezbędne oprogramowanie i będzie kontrolować jego postępy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać...

05.11.2012

Sąd zwróci koszty na nowych zasadach

Osoby wezwane do stawienia się przed sądem dostaną taki sam zwrot za dojazd w sprawach karnych i cywilnych. 5 listopada wchodzą w życie przepisy zmienionej procedury karnej, które reguluja te sprawy.

05.11.2012

Więcej wymogów bezpieczeństwa dla aut w UE

Od 1 listopada br. obowiązują przepisy dotyczące wymogów bezpieczeństwa dla nowych pojazdów w Unii Europejskiej. Wszystkie nowe samochody obowiązkowo będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia...

03.11.2012

Łatwiej będzie zatrudnić więźnia

Mniej formalności będzie musiał wypełnić przedsiębiorca, który wystąpi o dofinansowanie podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem skazanych. Złoży tylko oświadczenie....

01.11.2012

Od listopada więcej oznaczeń na oponach

Od 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach pojawią się obowiązkowe oznaczenia informujące o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Wymogi te...

30.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski