Rachunkowość: równoważne standardy dłużej

Komisja Europejska oceniła przydatność i funkcjonowanie mechanizmu równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich i przedłużyła jego...

16.04.2012

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

16.04.2012

SIO będzie lepiej chronił dane

Dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z numerem PESEL ucznia. Zapewni mu to większą anonimowość.

13.04.2012

Opublikowano zmiany w nauczaniu języków mniejszości

Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące warunków realizacji przez placówki oświatowe zadań związanych z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów...

13.04.2012

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Dnia 10 kwietnia 2012 r. Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych zamieściło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,...

13.04.2012

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

Samorząd terytorialny

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

12.04.2012

Kolejna deklaracja bez bezpiecznego podpisu

O deklarację VAP-1, składaną przez podatników VAT - przewozy okazjonalne, rozszerzony został wykaz deklaracji, które mogą być przesyłane bez bezpiecznego podpisu elektronicznego.

11.04.2012

Uczniowie dostaną dodatki na naukę

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Uczniowie otrzymają dodatki na...

11.04.2012

Mniej ograniczeń dla kandydatów na dyrektora szkoły

Oddziś zmieniłsię zestaw informacji składanych przez kandydata na dyrektora szkoły. Będzie musiał złożyć oświadczenie o nietoczącym się wobec niego postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia...

10.04.2012