Więzienie za usunięcie znaków komorniczych

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozić będzie osobie, która usunie komornicze znaki zajęcia. Ma to utrudnić nierzetelnym dłużnikom wyzbycie się majątku podlegającego egzekucji.

19.04.2012

Rachunkowość: równoważne standardy dłużej

Komisja Europejska oceniła przydatność i funkcjonowanie mechanizmu równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich i przedłużyła jego...

16.04.2012

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

16.04.2012

SIO będzie lepiej chronił dane

Dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z numerem PESEL ucznia. Zapewni mu to większą anonimowość.

13.04.2012

Opublikowano zmiany w nauczaniu języków mniejszości

Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące warunków realizacji przez placówki oświatowe zadań związanych z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów...

13.04.2012

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Dnia 10 kwietnia 2012 r. Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych zamieściło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,...

13.04.2012

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

Samorząd terytorialny

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

12.04.2012

Kolejna deklaracja bez bezpiecznego podpisu

O deklarację VAP-1, składaną przez podatników VAT - przewozy okazjonalne, rozszerzony został wykaz deklaracji, które mogą być przesyłane bez bezpiecznego podpisu elektronicznego.

11.04.2012