Rząd poprze zmiany w dotacjach dla szkół

Rząd pozytywnie wypowiedział się o projekcie zmian w dotowaniu szkół niepublicznych, który przyznaje precyzuje kwestię przyznawania funduszy na absolwentów szkół w wakacje oraz uzależnia dotowanie...

23.07.2012

Posłowie wnoszą o zrównanie statusu etyki z religią

Posłowie lewicy chcą, by ustawa wprost regulowała, że zajęcia z etyki będą odbywać się na tych samych zasadach co lekcje religii. Uważają, że tylko literalny zapis zapobiegnie dyskryminacji etyki w...

20.07.2012

Instytuty mają rok więcej na oceny

Placówki naukowe będą miały dodatkowy rok na przygotowanie się do cyklicznej oceny swojej działalności. Taką zmianę wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja przepisów wprowadzających ustawy...

19.07.2012

Podwyżki dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2012 r. wzrośnie do 2 717,59 zł.

18.07.2012

Zezwolenia na przejazd na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

W dniu 22 czerwca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych...

18.07.2012

Nowe procedury dotyczące poszukiwań zaginionych

Nowa kategoria zaginięć i jasny tryb postępowania w przypadku porwań rodzicielskich to niektóre ze zmian w procedurach dotyczących osób zaginionych, które wprowadziło zarządzenie Komendy Głównej...

16.07.2012

MEN pracuje nad zmianami w nadzorze pedagogicznym

Resort edukacji przekazał do uzgodnień międzyresortowych trzy nowe projekty rozporządzeń. Dotyczą nadzoru pedagogicznego, organizacji kuratoriów oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

16.07.2012

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane z urzędu

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane przez właściwe organy bez konieczności złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

13.07.2012

OPP poprowadzi rodzinny dom pomocy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie dopuszcza, by rodzinne domy pomocy były prowadzone zarówno przez organizacje pożytku publicznego jak i osoby fizyczne.

13.07.2012