Wyższe świadczenia z pomocy społecznej

Osoby o najniższych dochodach będą od 1 października br. otrzymywać wyższe zasiłki stałe i okresowe. Z nowych przepisów wynika też, że więcej osób będzie też mogło z nich skorzystać, ponieważ zmienia...

01.10.2012

Tylko osiem lat na habilitację

Osoba nieposiadająca stopnia doktora może być zatrudniona na stanowisku asystenta nie dłużej niż osiem lat. Taki warunek wprowadzają wchodzące w życie 1 października br. przepisy prawa o szkolnictwie...

01.10.2012

Będzie lepszy dostęp do informacji publicznej

Od dziś część informacji publicznych ma być udostępniana za pośrednictwem centralnego repozytorium. Taką zmianę wprowadzają wchodzące jutro w życie niektóre przepisy ustawy o dostępie do informacji...

29.09.2012

Dodatek uzupełniający do likwidacji?

Na wrześniowym Samorządowym Kongresie Oświaty przedstawiciele strony samorządowej przedstawili propozycję zmian w Karcie Nauczyciela. Wśród postulatów znalazło się wykreślenie przepisu stanowiącego...

28.09.2012

Będzie mniej komisji wojskowych

Ministerstwo Obrony Narodowej zlikwiduje część komisji orzekających o zdolności do służby żołnierzy zawodowych. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 sierpnia w...

27.09.2012

Są już nowe zasady przetwarzania odpadów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

25.09.2012

Będą wyższe kary za przestępstwa skarbowe

W 2013 roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości 15 milionów 359 tysięcy złotych, a zatem o 959 tysięcy wyższą niż w tym roku. Kary za...

21.09.2012

W 2013 r. wzrośnie płaca minimalna

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów podniosła o 100 zł wysokość płacy minimalnej w 2013 r. Oznacza to m.in. większe wydatki dla samorządów.

21.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski