Dokumenty spraw zakończonych mogą być zniszczone

W nowym rozporządzeniu regulującym organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnych zrezygnowano z regulacji dotyczącej okresu przechowywania w kancelarii dokumentów dotyczących spraw ostatecznie...

18.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski