Większe uprawnienia strażników miejskich

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są...

20.09.2012

Habilitacja nieco mniej kosztowna

Z 50 do 10 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego zmniejszy się wynagrodzenie recenzentów za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora...

18.09.2012

Wyższe kary dla firm za złe rozliczenia z PFRON

Od 15 września wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje zaostrzenie zasad przyznawania dofinansowania do...

14.09.2012

Jest nowy wzór prawa jazdy

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Określono nowy wzór prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Gminy będą informowane o utracie obywatelstwa

Samorząd terytorialny

Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie wycofywanie z obrotu prawnego dowodów osobistych, których posiadacze utracili obywatelstwo polskie,...

10.09.2012

Nowe zadania ministra administracji i cyfryzacji

Obowiązująca od 8 września nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej rozszerza działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej na związane m.in. z zapobieganiem i usuwaniem...

10.09.2012

Od soboty zmiany w Karcie nauczyciela

Przepisy dotyczące nowego podziału kompetencji pomiędzy organami administracji rządowej zmieniają zapisy Karty Nauczyciela. Zmiana obowiązuje od 8 września 2012 r.

07.09.2012

Wzrosną zasiłki rodzinne

Można już składać nowe wnioski o świadczenia rodzinne. Dzieki zmianom w przepisach, więcej osób otrzyma dodatki, ponieważ wzrasta kryterium dochodowe.

07.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski