Ustawa o weteranach już obowiązuje

Na tę ustawę czekaliśmy od lat, jej uchwalenie poprzedziły długie starania - mówią o wchodzącej w piątek w życie ustawie o weteranach działań poza granicami państwa przedstawiciele organizacji...

30.03.2012

Dochody z umów offsetowych bez podatku

Od 28 marcaobowiązująprzepisy zwalniające z obowiązku zapłaty podatku dochodowego dochody uzyskane z umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a zagranicznymi dostawcami sprzętu wojskowego.

29.03.2012

Nowy wykaz uproszczonego obrotu uzbrojeniem

Uaktualniony wykaz uzbrojenia określa produkty związane z obronnością, które objęte są uproszczonym obrotem między krajami UE. To już druga taka zmiana od wydania w 2009 roku dyrektywy w tym...

27.03.2012

Opublikowano wymagania techniczne dla SIO

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi systemu informacji oświatowej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 kwietnia...

26.03.2012

Podpisano zmiany w wynagrodzeniu egzaminatorów

Zmienią się zasady wynagradzania osób przeprowadzających egzaminy gimnazjalne, maturalne oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Minister Szumilas podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

22.03.2012

UE: mniejsze obowiązki rachunkowe dla mikrofirm

Zwolnienie tzw. mikropodmiotów z niektórych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej przewiduje opublikowana 21 marca br. nowelizacja unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań...

21.03.2012