Nowe przepisy dotyczące przewozu okazjonalnego

Z dniem 29 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie wykonywania przewozu okazjonalnego oraz...

29.06.2012

Ustalono poziomy recyklingu odpadami

Gminy do końca 2020 roku będą musiały osiągać do 50 proc. poziomu recyklingu odpadami komunalnymi oraz do 70 proc. odpadami np. budowlanymi - to efekt rozporządzenia ministra środowiska, które we...

26.06.2012

Nie wzrośnie dopłata do mleka w szkole

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wysokość środków na wypłatę dopłaty krajowej przekazywanej na dofinansowanie spożycia mleka w szkołach i placówkach oświatowych. Zostanie ona...

26.06.2012

Deregulacja zawodów zagrozi bezpieczeństwu dzieci?

Zakończyły się konsultacje międzyresortowe w sprawie ustawy otwierajacej dostęp do niektórych zawodów regulowanych. Na liście znalazły się profesje związane z opieką nad dziećmi, zmiany budzą...

26.06.2012

Bezpieczniejsze tablice rejestracyjne

Od 25 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2 maja w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

25.06.2012

Od wtorku dzieci muszą posiadać własny paszport

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy...

24.06.2012

Ogłoszono wzory dokumentów dot. rewolucji śmieciowej

Z dniem 20 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych...

23.06.2012

Ogłoszono wzory sprawozdań do rewolucji śmieciowej

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych...

22.06.2012

Zatrzymany do wytrzeźwienia będzie monitorowany

Samorząd terytorialny

Co najmniej 30 dni będzie przechowywany zapis obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia. Jeśli zarejestrowane dane nie zostaną zabezpieczone jako...

22.06.2012