Kąpieliska muszą mieć odpowiedni sprzęt ratunkowy

Każde kąpielisko powinno zostać wyposażone m. in. w ratowniczą łódź motorową (jedną na każde 400 m linii brzegowej), ratowniczą łódź wiosłową (jedna na każde 100 m linii brzegowej) oraz koło...

20.03.2012

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Samorząd terytorialny

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012

Ustawa o weteranach wejdzie w życie 30 marca

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, przyznająca osobom, które służyły na misjach zagranicznych, m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz...

17.03.2012

Od września wzrosną wynagrodzenia nauczycieli

Ustawa budżetowa na 2012 r. już obowiązuje. Jej przepisy przewidują, że kwota bazowa, według której wyliczane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli, od września 2012 r. wzrośnie o prawie 100 zł.

16.03.2012

Senat za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Senat opowiedział się w środę za zwiększeniem od 1 stycznia 2013 r. rezerwy subwencji oświatowej z 0, 25 do 0,4 proc. Senatorowie nie zgłosili poprawek do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek...

14.03.2012

Egzamin zawodowy przeprowadzi pracodawca

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia regulującego przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Nowe przepisy umożliwią pracodawcom przeprowadzanie części pisemnej egzaminów.

13.03.2012

Tajne protokoły jeszcze bardziej chronione

Z informacjami niejawnymi zapoznać się mogą jedynie uprawnieni przez prezesa sądu i przewodniczącego składu orzekającego. Dziś wchodzą w życie ustalone przez ministra sprawiedliwości nowe zasady...

13.03.2012

Nowe terminy na zwrot podatku od oleju napędowego

Nowe rozporządzenie określiło terminy w jakich wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien złożyć wniosek o przekazanie gminie dotacji w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

12.03.2012