Mniej mandatów od inspekcji drogowej

Od21 czerwca br. zmianie ulega katalog wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mają prawo nakładać grzywny w drodze...

20.06.2012

PFRON dopłaci niepełnosprawnemu do tłumacza języka migowego

Samorząd terytorialny

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakłada, że ze środków funduszu...

18.06.2012

Alkohol do apteki bez celnika

Od 12 czerwca obowiązujerozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości...

12.06.2012

Lepsza ochrona poszkodowanych w wypadkach drogowych

Do kwoty 5 mln euro będą chronieni przez ubezpieczyciela poszkodowani w wypadkach drogowych. Od dziś rosną tak zwane sumy gwarancyjne w obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeniach OC.

11.06.2012

W Sejmie o uchyleniu nowej podstawy programowej

W porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu znalazły się aż dwa akty dotyczące zahamowania wprowadzanej przez rząd reformy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Poza rezolucją posłów PiS,...

11.06.2012

Tablice rejestracyjne według nowych przepisów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

10.06.2012