Urzędnik pod kontrolą systemu elektronicznego

W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji.Już za miesiąc każda sprawa administracyjna będzie opatrzona metryką, z której dowiemy się, kto i jakie...

08.02.2012

Posłowie chcą zmian w dotowaniu przedszkoli

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji przepisów dotyczących przedszkoli. Zdaniem wnioskodawców jedyną szansą popularyzacji wychowania przedszkolnego w Polsce bez nadmiernego obciążania samorządów są...

08.02.2012

W Sejmie znowu o obowiązku szkolnym

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 15 lutego 2012 r., posłowie zajmą się obywatelskim projektem zmian w systemie oświaty. Ma on przywrócić stare zasady nadzoru kuratoriów nad organami prowadzącymi...

07.02.2012

Są już nowe standardy kształcenia nauczycieli

Od 21 lutego obowiązywać będą nowe standardy kształcenia nauczycieli. Opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw przepisy będą bardziej liberalne. Studia pierwszego stopnia nie będą musiały przygotowywać...

07.02.2012

Rolnicy muszą ewidencjonować zużyty węgiel

Nowe przepisy podatkowe zwalniają rolników z opłaty akcyzy za kupiony węgiel, ale wymagają prowadzenia dokumentacji jego zużycia. Do prowadzenia ścisłej ewidencji zobowiązani są gospodarze zużywający...

05.02.2012

Nieletni z poprawczaka trafią do hostelu

Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące resocjalizacji nieletnich. Określone zostaną zasady umieszczania ich w hostelach, gdzie, według założenia ustawodawcy, mają się usamodzielnić i...

04.02.2012

Świadczenia rodzinne: opublikowano wzory oświadczeń

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz....

02.02.2012