UE porządkuje rynek instrumentów pochodnych

Bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty obrót derywatywami przewiduje nowe unijne rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów...

14.08.2012

Od 15 sierpnia wojewoda decyduje o obywatelstwie

Uprawnieni do uznania przez wojewodę za obywatela polskiego będą wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce od trzech lat legalnie, a nie jak do tej pory od pięciu tylko cudzoziemcy o nieokreślonym...

12.08.2012

Dziecięce paszporty ważne dłużej

Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Już 11 sierpnia wchodzi w życie ustawa z 25 maja br. o dokumentach paszportowych.

10.08.2012

Wałbrzych miastem na prawach powiatu

Samorząd terytorialny

Z dniem 9 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu...

10.08.2012

MG zwiększy bezpieczeństwo zabawek

Ministerstwo Gospodarki przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Zmniejszono zawartość kadmu oraz poprawnie przetłumaczono ostrzeżenie.

06.08.2012

Koszt adwokata zwróci Skarb Państwa

W przypadku umorzenia postępowania karnego z powodów powstałych w jego toku - na przykład z powodu śmierci oskarżonego - sąd będzie mógł orzec od Skarbu Państwa zwrot kosztów ustanowienia jednego...

06.08.2012

Zbiórki pieniędzy bez zezwoleń

Minister Administracji i Cywfryzacji Michał Boni przedstawił organizacjom pozarządowym propozycję założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych w oparciu o 10 punktów wypracowanych w wyniku...

02.08.2012

Łatwiejsza odbudowa po zniszczeniach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych...

31.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski