SKOK już pod państwowym nadzorem KNF

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia stabilności finansowej kas, prawidłowości ich działania i zwiększeniu bezpieczeństwa ekonomicznego...

30.07.2012

Korespondencja do Strasburga bez cenzury

Od 27 lipca br. obowiązuje ustawa o ratyfikacji porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gwarantującego m.in. prawo...

27.07.2012

Zezwolenia na przejazd na nowych zasadach

W dniu 22 czerwca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

24.07.2012

Rząd poprze zmiany w dotacjach dla szkół

Rząd pozytywnie wypowiedział się o projekcie zmian w dotowaniu szkół niepublicznych, który przyznaje precyzuje kwestię przyznawania funduszy na absolwentów szkół w wakacje oraz uzależnia dotowanie...

23.07.2012

Posłowie wnoszą o zrównanie statusu etyki z religią

Posłowie lewicy chcą, by ustawa wprost regulowała, że zajęcia z etyki będą odbywać się na tych samych zasadach co lekcje religii. Uważają, że tylko literalny zapis zapobiegnie dyskryminacji etyki w...

20.07.2012

Instytuty mają rok więcej na oceny

Placówki naukowe będą miały dodatkowy rok na przygotowanie się do cyklicznej oceny swojej działalności. Taką zmianę wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja przepisów wprowadzających ustawy...

19.07.2012

Podwyżki dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2012 r. wzrośnie do 2 717,59 zł.

18.07.2012

Zezwolenia na przejazd na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

W dniu 22 czerwca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych...

18.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski