Analiza określi poziom zagrożeń informacji niejawnych

Samorząd terytorialny

Obowiązujące od 4 lipca rozporządzenie określiło sposób, w który należy sporządzić analizę poziomu zagrożeń informacji niejawnych. Podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń zostały...

04.07.2012

Od soboty gwarancje na nowych zasadach

Od soboty 30 czerwca 2012 r. zmieniają się przepisy regulujące udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji. Wnioskodawca nie będzie musiał okazać zaświadczenia o niezaleganiu z...

30.06.2012

Nowe przepisy dotyczące przewozu okazjonalnego

Z dniem 29 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie wykonywania przewozu okazjonalnego oraz...

29.06.2012

Ustalono poziomy recyklingu odpadami

Gminy do końca 2020 roku będą musiały osiągać do 50 proc. poziomu recyklingu odpadami komunalnymi oraz do 70 proc. odpadami np. budowlanymi - to efekt rozporządzenia ministra środowiska, które we...

26.06.2012

Nie wzrośnie dopłata do mleka w szkole

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wysokość środków na wypłatę dopłaty krajowej przekazywanej na dofinansowanie spożycia mleka w szkołach i placówkach oświatowych. Zostanie ona...

26.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski