Tajne protokoły jeszcze bardziej chronione

Z informacjami niejawnymi zapoznać się mogą jedynie uprawnieni przez prezesa sądu i przewodniczącego składu orzekającego. Dziś wchodzą w życie ustalone przez ministra sprawiedliwości nowe zasady...

13.03.2012

Nowe terminy na zwrot podatku od oleju napędowego

Nowe rozporządzenie określiło terminy w jakich wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien złożyć wniosek o przekazanie gminie dotacji w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

12.03.2012

Podpisano wymagania techniczne dla SIO

Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 kwietnia...

12.03.2012

Poszkodowane w powodzi gminy otrzymają wsparcie finansowe

Samorząd terytorialny

Z dniem 7 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na...

09.03.2012

Każda sprawa podatkowa ma mieć odrębną metrykę

Dziś wchodzą w życie przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej, w których minister finansów określił wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy podatkowej oraz rodzaje spraw, w których obowiązek...

07.03.2012

Opisy kształcenia w zawodach opublikowane

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 184). Akt zawiera opisy kształcenia we...

06.03.2012

Łatwiej będzie zostać bibliotekarzem

Ministerstwo sprawiedliwości opracowało projekt deregulacji niektórych zawodów. Na liście profesji, do których wykonywania łatwiej będzie wkrótce uzyskać uprawnienia, znalazł się bibliotekarz.

05.03.2012

Od środy nowe metryki spraw administracyjnych

Od 7 marca 2012 r. każda sprawa administracyjna będzie musiała posiadać własną metrykę. Ma to lepiej monitorować działania poszczególnych urzędników w procesie wydawania decyzji administracyjnych.

05.03.2012