Zdaniem wnioskodawców zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), znoszącą obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przed likwidacją szkoły doprowadziły do wysypu uchwał o likwidacji szkół i placówek.

Posłowie uważają, że podejmując tego rodzaju decyzje, jednostki samorządu terytorialnego kierują się wyłącznie interesem ekonomicznym, a nie dobrem uczniów. Prowadzi to, zdaniem wnioskodawców, do pogorszenia warunków nauczania i wydłużenia drogi dziecka do szkoły.

Podobne zdanie na ten temat ma Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wielokrotnie postulował przywrócenie obowiązku uzyskania przez samorządy pozytywnej opinii kuratora o likwidacji szkoły.
 
Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej negatywnie zaopiniowały poselski projekt i wniosły o jego odrzucenie.