Tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został opublikowany w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U., poz. 270).

Zobacz tekst jednolity ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.