Wykaz znalazł się w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. Poz. 269).
Metryki sprawy nie prowadzi się m.in. w przypadku decyzji o zwróceniu tytułu egzekucyjnego wierzycielowi, postanowienia o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych wydanego na żądanie wierzyciela oraz umorzenia postępowania na żądanie wierzyciela.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line