MG zwiększy bezpieczeństwo zabawek

Ministerstwo Gospodarki przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Zmniejszono zawartość kadmu oraz poprawnie przetłumaczono ostrzeżenie.

06.08.2012

Koszt adwokata zwróci Skarb Państwa

W przypadku umorzenia postępowania karnego z powodów powstałych w jego toku - na przykład z powodu śmierci oskarżonego - sąd będzie mógł orzec od Skarbu Państwa zwrot kosztów ustanowienia jednego...

06.08.2012

Zbiórki pieniędzy bez zezwoleń

Minister Administracji i Cywfryzacji Michał Boni przedstawił organizacjom pozarządowym propozycję założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych w oparciu o 10 punktów wypracowanych w wyniku...

02.08.2012

Łatwiejsza odbudowa po zniszczeniach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych...

31.07.2012

SKOK już pod państwowym nadzorem KNF

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia stabilności finansowej kas, prawidłowości ich działania i zwiększeniu bezpieczeństwa ekonomicznego...

30.07.2012

Korespondencja do Strasburga bez cenzury

Od 27 lipca br. obowiązuje ustawa o ratyfikacji porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gwarantującego m.in. prawo...

27.07.2012

Zezwolenia na przejazd na nowych zasadach

W dniu 22 czerwca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

24.07.2012

Rząd poprze zmiany w dotacjach dla szkół

Rząd pozytywnie wypowiedział się o projekcie zmian w dotowaniu szkół niepublicznych, który przyznaje precyzuje kwestię przyznawania funduszy na absolwentów szkół w wakacje oraz uzależnia dotowanie...

23.07.2012