Alkohol do apteki bez celnika

Od 12 czerwca obowiązujerozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości...

12.06.2012

Lepsza ochrona poszkodowanych w wypadkach drogowych

Do kwoty 5 mln euro będą chronieni przez ubezpieczyciela poszkodowani w wypadkach drogowych. Od dziś rosną tak zwane sumy gwarancyjne w obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeniach OC.

11.06.2012

W Sejmie o uchyleniu nowej podstawy programowej

W porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu znalazły się aż dwa akty dotyczące zahamowania wprowadzanej przez rząd reformy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Poza rezolucją posłów PiS,...

11.06.2012

Tablice rejestracyjne według nowych przepisów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

10.06.2012

Będą nowe programy szkolenia egzaminatorów

Resort edukacji planuje zmiany w przepisach określających ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów. Nowe przepisy mają uwzględniać zreformowane regulacje dotyczące szkolnictwa...

06.06.2012

Szpital z urzędu przekaże szkole dane o uczniu

Podmiot leczniczy z urzędu będzie przekazywać dane osobowe ucznia szkole specjalnej organizującej dla ucznia zajęcia edukacyjne i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

04.06.2012

Od dziś kontrole na granicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominając, że od 4...

04.06.2012

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku...

02.06.2012