Nowelizacja rozporządzenia pomoże lokalizować nowe budynki

Samorząd terytorialny

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dane o obrębie ewidencyjnym i działce, w której położone są nowe budynki i mieszkania wejdą w skład systemu identyfikacji adresowej. Rozporządzenie wchodzi w...

24.04.2012

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,...

20.04.2012

Więzienie za usunięcie znaków komorniczych

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozić będzie osobie, która usunie komornicze znaki zajęcia. Ma to utrudnić nierzetelnym dłużnikom wyzbycie się majątku podlegającego egzekucji.

19.04.2012

Rachunkowość: równoważne standardy dłużej

Komisja Europejska oceniła przydatność i funkcjonowanie mechanizmu równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich i przedłużyła jego...

16.04.2012

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

16.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski