Sejm zmienił ustawę o efektywności energetycznej

Sejm opowiedział się w środę za zmianą ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Posłowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę.

10.10.2012

Łatwiej będzie wyznaczać obszary Natura 2000

Od 5 października 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także...

05.10.2012

Żywność w UE bardziej bezpieczna

Komisja Europejska przyjęła dwa akty prawne, dzięki którym substancje aromatyczne w żywności staną się jeszcze bezpieczniejsze, a ich stosowanie bardziej przejrzyste. W przemyśle spożywczym dozwolone...

02.10.2012

Wyższe świadczenia z pomocy społecznej

Osoby o najniższych dochodach będą od 1 października br. otrzymywać wyższe zasiłki stałe i okresowe. Z nowych przepisów wynika też, że więcej osób będzie też mogło z nich skorzystać, ponieważ zmienia...

01.10.2012

Tylko osiem lat na habilitację

Osoba nieposiadająca stopnia doktora może być zatrudniona na stanowisku asystenta nie dłużej niż osiem lat. Taki warunek wprowadzają wchodzące w życie 1 października br. przepisy prawa o szkolnictwie...

01.10.2012

Będzie lepszy dostęp do informacji publicznej

Od dziś część informacji publicznych ma być udostępniana za pośrednictwem centralnego repozytorium. Taką zmianę wprowadzają wchodzące jutro w życie niektóre przepisy ustawy o dostępie do informacji...

29.09.2012

Dodatek uzupełniający do likwidacji?

Na wrześniowym Samorządowym Kongresie Oświaty przedstawiciele strony samorządowej przedstawili propozycję zmian w Karcie Nauczyciela. Wśród postulatów znalazło się wykreślenie przepisu stanowiącego...

28.09.2012