Bezpieczniejsze tablice rejestracyjne

Od 25 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2 maja w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

25.06.2012

Od wtorku dzieci muszą posiadać własny paszport

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy...

24.06.2012

Ogłoszono wzory dokumentów dot. rewolucji śmieciowej

Z dniem 20 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych...

23.06.2012

Ogłoszono wzory sprawozdań do rewolucji śmieciowej

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych...

22.06.2012

Zatrzymany do wytrzeźwienia będzie monitorowany

Samorząd terytorialny

Co najmniej 30 dni będzie przechowywany zapis obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia. Jeśli zarejestrowane dane nie zostaną zabezpieczone jako...

22.06.2012

Mniej mandatów od inspekcji drogowej

Od21 czerwca br. zmianie ulega katalog wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mają prawo nakładać grzywny w drodze...

20.06.2012

PFRON dopłaci niepełnosprawnemu do tłumacza języka migowego

Samorząd terytorialny

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakłada, że ze środków funduszu...

18.06.2012

Alkohol do apteki bez celnika

Od 12 czerwca obowiązujerozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości...

12.06.2012