Zmiany w kształceniu ustawicznym opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące wykorzystanie internetu w kształceniu ustawicznym. Szkoła udostępni uczniowi niezbędne oprogramowanie i będzie kontrolować jego postępy.

24.10.2012

Trochę wyższy podatek rolny i leśny w 2013 r.

W następnym roku stawka podatku leśnego wyniesie 41,01 zł (1 ha lasu), natomiast stawka podatku rolnego 189,65 zł (1 ha gruntu rolnego). W porównaniu do stawek obowiązujących wzrosną one nieznacznie.

24.10.2012

Mniej ekranów przy polskich drogach

Przy wielu nowych inwestycjach drogowych nie będą już konieczne zabezpieczenia akustyczne. Obowiązujące od dziś rozporządzenie podnosi limity dopuszczalnego w takich miejscach hałasu.

23.10.2012

ZNP: zmiany w nadzorze pedagogicznym nieefektywne

Nowe regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego nie wzmocnią pozycji kuratora oświaty, co - jak uważa ZNP - jest niezbędne do poprawy skuteczności nadzoru nad szkołami. Oczekiwanych efektów, zdaniem...

22.10.2012

Nie będzie dotacji do spalania drewna w elektrowniach

Minister gospodarki zdecydował, że spalanie pełnowartościowego drewna w energetyce od 2013 r. nie będzie dotowane. Obecnie tzw. współspalanie drewna jest traktowane jako odnawialne źródło energii,...

22.10.2012

Będą pieniądze na składki rentowe dla nauczycieli

Samorządy mają szanse w najbliższym czasie otrzymać pieniądze na pokrycie poniesionych przez nie kosztów zwiększonej składki rentowej nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt...

19.10.2012

Więcej miejsc na uczelniach wojskowych

W przyszłym roku akademickim zwiększą się nieco limity naboru na studia dla kandydatów na żołnierzy. Ogólny limit określono na 470. W ubiegłym roku łączny limit przyjęć na takie uczelnie wynosił 402...

12.10.2012

Sejm zmienił przepisy o homologacji pojazdów

Posłowie zdecydowali w środę o przyjęciu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Nowela dostosowuje polskie przepisy do unijnych reguł dotyczących homologacji pojazdów i części, określonych w unijnej...

10.10.2012

Sejm zmienił ustawę o efektywności energetycznej

Sejm opowiedział się w środę za zmianą ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Posłowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę.

10.10.2012