Tablice rejestracyjne według nowych przepisów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

10.06.2012

Będą nowe programy szkolenia egzaminatorów

Resort edukacji planuje zmiany w przepisach określających ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów. Nowe przepisy mają uwzględniać zreformowane regulacje dotyczące szkolnictwa...

06.06.2012

Szpital z urzędu przekaże szkole dane o uczniu

Podmiot leczniczy z urzędu będzie przekazywać dane osobowe ucznia szkole specjalnej organizującej dla ucznia zajęcia edukacyjne i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

04.06.2012

Od dziś kontrole na granicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominając, że od 4...

04.06.2012

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku...

02.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski