Nowelizacja Prawa zamówień publicznych opublikowana

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1271). Ustawa...

20.11.2012

Ustawa ograniczająca prawo do becikowego ogłoszona

W dniu 15 listopada br. ogłoszona została ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych . Od 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w...

17.11.2012

Zmiany w funkcjonowaniu placówek doskonalenia nauczycieli

Samorząd terytorialny

W dniu 30 października 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli...

15.11.2012

Nowe przepisy dają więcej praw ofiarom przestępstw

Prawa regulujące status ofiar przestępstw doczekały się nowelizacji przez Unię Europejską. Wchodząca 15 listopada w życie Dyrektywa nr 2012/29/UE ma na celu zapewnienie, by ofiary przestępstw...

15.11.2012

Zmieniło się oznakowanie zabawek

Na zabawkach nie mogą być umieszczane ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym sposobem ich używania, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki zabawki. Taką zasadę wprowadzają...

14.11.2012

Jest już projekt podziału subwencji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego sposób podziału 39 mld zł, przeznaczonych w przyszłym roku na subwencję oświatową....

13.11.2012

Zmiany w oznakowaniu zabawek

Na zabawkach nie mogą być umieszczane ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym sposobem ich używania, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki zabawki. Taką zasadę wprowadzają...

13.11.2012

Już obowiązuje zmienione prawo o zgromadzeniach

Zakaz organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku publicznego - takie m.in. zmiany przewiduje wchodząca w życie 9 listopada...

09.11.2012

Sejmowe komisje pozytywnie o subwencji na 2013 r.

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały wysokość subwencji oświatowej zaproponowaną w projekcie ustawy budżetowej na...

07.11.2012

Nowe zasady organizowania zgromadzeń

Samorząd terytorialny

Wchodzącą w życie 9 listopada nowelizacja ustawy - Prawo o zgromadzeniach wprowadza zakaz organizowania zgromadzeń przez dwóch lub więcej organizatorów w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest...

06.11.2012