W 2013 r. bez podwyżek odpisu na ZFŚS

W przyszłym roku najprawdopodobniej nie wzrosną świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapisy ustawy okołobudżetowej, którą zajmie się Senat na rozpoczynającym się w czwartek...

29.11.2012

Zmiany w trybie wykonywania nadzoru bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową uchwałę regulującą tryb wykonywania nadzoru bankowego, która określa tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, a w szczególności zadań...

29.11.2012

Nowe procedury w więzieniach i aresztach

Od 23 listopada br. obowiązują zmienione przez ministra sprawiedliwości przepisy o czynnościach administracyjnych związanych z wykonywaniem aresztu oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem...

23.11.2012

Jest nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 13 września 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

23.11.2012

Nowelizacja ustawy o PIT już w Dzienniku Ustaw

Wczoraj opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia regulacje dotyczące ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i ogranicza uprawnienia do...

21.11.2012

Będą nowe wzory świadectw

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zawierający nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostaną dostosowane do nowej podstawy...

21.11.2012