Określono nowy wzór prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Gminy będą informowane o utracie obywatelstwa

Samorząd terytorialny

Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie wycofywanie z obrotu prawnego dowodów osobistych, których posiadacze utracili obywatelstwo polskie,...

10.09.2012

Nowe zadania ministra administracji i cyfryzacji

Obowiązująca od 8 września nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej rozszerza działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej na związane m.in. z zapobieganiem i usuwaniem...

10.09.2012

Od soboty zmiany w Karcie nauczyciela

Przepisy dotyczące nowego podziału kompetencji pomiędzy organami administracji rządowej zmieniają zapisy Karty Nauczyciela. Zmiana obowiązuje od 8 września 2012 r.

07.09.2012

Wzrosną zasiłki rodzinne

Można już składać nowe wnioski o świadczenia rodzinne. Dzieki zmianom w przepisach, więcej osób otrzyma dodatki, ponieważ wzrasta kryterium dochodowe.

07.09.2012

MSW: strażnik wystawi mandat za zakup psa na bazarze

Od początku września strażnicy gminni (miejscy) mogą karać mandatem za złe traktowanie zwierząt. Także trzymanie psa na łańcuchu krótszym niż 3 metry będzie karane mandatem w wysokości od 20 do 500...

05.09.2012

Nowy zakres danych gromadzonych w SIO

Samorząd terytorialny

Dostosowanie zakresu danych gromadzonych w SIO pozwoli na podział środków dla j.s.t. na nowe zadania edukacyjne.

04.09.2012

Więcej uprawnień dla inspekcji sanitarnej

Inspektorzy sanitarni zbiorą dane o osobach zarażonych chorobą zakaźną. Sanepid na granicy będzie mógł zobowiązać podróżnego do szczepienia. Dziś wchodzi w życie nowela ustaw o zwalczaniu zakażeń i...

03.09.2012

Zmiany w SIO już obowiązują

Weszła w życie nowelizacja przepisów o systemie informacji oświatowej. Po zmianach dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z jego danymi osobowymi.

31.08.2012