Nowe procedury dotyczące poszukiwań zaginionych

Nowa kategoria zaginięć i jasny tryb postępowania w przypadku porwań rodzicielskich to niektóre ze zmian w procedurach dotyczących osób zaginionych, które wprowadziło zarządzenie Komendy Głównej...

16.07.2012

MEN pracuje nad zmianami w nadzorze pedagogicznym

Resort edukacji przekazał do uzgodnień międzyresortowych trzy nowe projekty rozporządzeń. Dotyczą nadzoru pedagogicznego, organizacji kuratoriów oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

16.07.2012

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane z urzędu

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane przez właściwe organy bez konieczności złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

13.07.2012

OPP poprowadzi rodzinny dom pomocy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie dopuszcza, by rodzinne domy pomocy były prowadzone zarówno przez organizacje pożytku publicznego jak i osoby fizyczne.

13.07.2012

Pełnomocnik odbierze też przesyłkę sądową

Od dzisiaj osoba posiadająca pełnomocnictwo pocztowe może odebrać także pismo z sądu. Dotychczas przepisy o odbieraniu przesyłek pocztowych nie miały zastosowania do pism sądowych.

12.07.2012

Zmiany w rodzinnych domach pomocy

Od 11 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 maja w sprawie rodzinnych domów pomocy.

11.07.2012

Zmiany w zbieraniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

Z dniem 7 lipca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejw sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, określające sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu...

06.07.2012

"Wyprawka szkolna" dla większej liczby uczniów

Weszło w życie rozporządzenie regulujące udzielanie dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach programu Wyprawka szkolna.W nowym roku szkolnym dofinansowanie ma otrzymać ok. 25,7 proc....

06.07.2012

Dane o uczniach będą lepiej chronione

Zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i poradnie, zakłada projekt...

05.07.2012