Dotychczas inspektorzy i pracownicy współdzielili ten katalog, mieli prawo nakładać mandaty w dokładnie tych samych przypadkach. Teraz ulegnie to zmianie - pracownicy Inspektoratu będą mogli wystawiać mandaty m.in.:
- osobom niestosującym się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 § 1 i art. 92a k.w.),
- właścicielom pojazdów, którzy nie będą chcieli podać komu powierzyli swój pojazd do używania (art. 96 § 3 k.w.),
- osobom przewożącym zwierzęta bez stosownych, wymaganych ustawą dokumentów lub bez zapewnienia zwierzętom wymaganych przepisami warunków transportu (art. 37b ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt),
- kierowcom pojazdów objętych obowiązkiem posiadania tachografów cyfrowych, którzy nie dopełnili obowiązków związanych z posiadaniem karty kierowcy (art. 24 ust. 4 pkt 5-7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych).
Inspektorzy natomiast, oprócz możliwości wystawiania mandatów w tych samych przypadkach co pracownicy Inspektoratu, będą mogli to także uczynić m.in. wobec osób, które:
- używają olej opałowy dla celów napędowych,
- prowadzą pojazd bez wymaganych świateł,
- prowadzą pojazd nie mając do tego uprawnienia lub bez wymaganych dokumentów,
- tamują lub utrudniają ruch na drodze publicznej,
- poprzez niezachowanie należytej ostrożności powodują zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- wprowadzają do obrotu, przechowują lub stosują urządzenia pomiarowe podlegające kontroli metrologicznej bez wymaganych dowodów tej kontroli, lub niezgodnie z warunkami ich użytkowania,
- uczestnicząc w przewozie towarów niebezpiecznych naruszają wymagane przepisami obowiązki lub warunki takiego przewozu.
(Dz. U. Nr 135, poz. 790)

Eliza Wasińska
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line