To reakcja na protesty przeciwko ograniczaniu zajęć dotyczących historii Polski w obowiązujących od 1 września 2012 r. podstawach programowych. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie wątku "Ojczysty panteon i ojczyste spory" do programu przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, z którego zajęcia będą mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się na profilach matematyczno-przyrodniczych. 
Według założeń ministerstwa wątek tematyczny "Ojczysty panteon i ojczyste spory" uwzględniać ma zagadnienia takie jak wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok. W jego ramach omawiane mają być kwestię ruchów narodowowyzwoleńczych, ocena upadku I Rzeczypospolitej oraz dwudziestowieczne spory o kształt Polski. Wprowadzenie obligatoryjnej realizacji tego wątku ma sprzyjać wzmocnieniu poczucia tożsamości narodowej uczniów, o którą obawy wyrażali protestujący posłowie prawicy. 
Tekst projektu dostępny tutaj>>
 
Omówienia zmian w prawie pochodzą z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>