Wyprodukowana zgodnie z nowymi wymaganiami tablica trafi do specjalnej ewidencji. Będzie w niej odnotowana liczba sprzedanych tablic czystych (bez numerów) i z numerami. Monitorowane będą też materiały, z których wykonywane będą tablice. Tablice niespełniające wymagań będą niszczone. Taki sam los spotka tablice wyprodukowane, ale niesprzedane i wykorzystane przez przedsiębiorcę, który zamyka działalność.
Zmienione przepisy dotyczą też produkcji i dystrybucji znaków legalizacyjnych, czyli nalepek na szyby i w dowodach rejestracyjnym. Ich producent będzie musiał nie tylko zapewnić ich najlepszą jakość, ale i  kontrolę pod kątem zgodności ze wzorami.
(DzU z 25 maja, poz. 585)