Zmiana szkoły na innych zasadach

Minister kultury zasugerował zmiany w rozporządzeniu regulującym przenoszenie się uczniów pomiędzy szkołami różnych typów. Zwrócił uwagę na różnice programowe w liceach artystycznych.

15.07.2014

Opłata za e-podręcznik wyższa o 1200 zł

Wydawca, który będzie wnioskował o dopuszczenie e-podręcznika do użytku szkolnego, zapłaci o 1200 zł więcej niż za książkę w tradycyjnej formie. Wiąże się to z koniecznością uzyskania dodatkowej...

10.07.2014

Karta Nauczyciela w sejmowych komisjach

Sejmowe komisje zajmą się poselskimi projektami zmian w Karcie Nauczyciela. Dotyczą pensum nauczycieli specjalistów i wydłużenia okresu, po którym można wrócić do pracy bez konieczności powtarzania...

10.07.2014

MEN boi się zmienić Kartę Nauczyciela?

Mimo że prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela ciągną się już od ponad dwóch lat, projekt wciąż nie trafił do Sejmu. Według Rzeczpospolitej resort edukacji boi się, że kontrowersyjna...

09.07.2014

Rewolucja podręcznikowa stała się faktem

Samorząd terytorialny

Od dziś wchodzi w życie tzw. ustawa podręcznikowa, która gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych. Zmienią się też zasady wyboru...

08.07.2014

Łatwiej o pracę w szkole artystycznej

Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwalifikacje, które muszą posiadać nauczyciele szkół artystycznych. Złagodzono wymogi dotyczące nauczycieli prowadzących niektóre zajęcia.

01.07.2014

Nowe przepisy w sprawie karty parkingowej

Samorząd terytorialny

Minister Pracy i Polityki Społecznej określił placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej, wysokość opłaty za wydanie karty i warunki dystrybucji blankietów kart oraz wzór i tryb wydawania i...

01.07.2014

Dopłaty do kredytów do końca 2015 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

01.07.2014