Od 1 lipca nowe zasady emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, wprowadzająca m.in. prawną podstawę do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

06.03.2015

Od 1 marca nowy wzór dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. obowiązywać będą nowe wzory dowodów osobistych. Dowody wydane przed tym dniem zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

04.03.2015

Dzieciom można nadawać również imiona obce

Od 1 marca rodzice mogą nadawać dzieciom również imiona obcego pochodzenia, na przykład Mercedes, Takahiro czy Liam. Przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające,...

01.03.2015

OKE ostrzeże, zanim unieważni egzamin

Podejrzenie, że zdający nie pracował samodzielnie lub udostępnił innej osobie swoją pracę, nie spowoduje już natychmiastowego unieważnienia egzaminu. Zmiany wprowadzi nowela ustawy o systemie...

24.02.2015

Obowiązek szkolny sześciolatków znowu w Sejmie

Posłowie wkrótce znów zajmą się obowiązkiem szkolnym sześciolatków.Projekt zakłada powrót do stanu prawnego, w którym to rodzice decydowali o posłaniu dziecka do pierwszej klasy.

23.02.2015

Urlop rodzicielski też nie przerwie stażu

Po urlopie rodzicielskim będzie można kontynuować staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Nowela ustawy o systemie oświaty złagodzi przepisy dotyczące skutków dłuższej nieobecności nauczyciela w...

19.02.2015

Samorządy mogą udzielać zwolnień z podatków lokalnych

Samorząd terytorialny

Stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, przewiduje wchodzące w życie 17 lutego br. rozporządzenie Rady Ministrów określające ramowe warunki udzielania...

17.02.2015