Wizytator nie wystawi szkole oceny

Kuratoria nie będą wystawiały szkołom ocen - resort edukacji wyszedł z założenia, że uproszczone noty szufladkują placówki, zamiast mobilizować je do lepszej pracy.

07.04.2015

Na etykietach ma być nazwa kraju pochodzenia mięsa

W środę w UE wchodzą w życie przepisy, które zobowiązują do podawania na etykietach kraju pochodzenia mięsa. Jeśli państwo, w którym dokonano uboju, jest inne niż to, gdzie prowadzona była hodowla,...

01.04.2015

Kurator sprawdzi, ile umie cudzoziemiec

Częścią procedury uznawania zagranicznych świadectw będzie rozmowa sprawdzająca, podczas której kurator zweryfikuje wiedzę osoby, starającej się o uznanie dokumentu potwierdzającego wykształcenie...

30.03.2015

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf

Od przyszłego roku szkolnego uczeń nie będzie już zwalniany ze wszystkich zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z wykonywania niektórych czynności na tych lekcjach. Taką zmianę wprowadzi nowe...

30.03.2015