Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu szczegółowo ureguluje m.in. kwestię wyrównywania różnic programowych.
MEN wprowadzi przepis, który nakaże zwolnienie ucznia z zajęć, które zrealizował w poprzedniej szkole. Jak słusznie zauważa resort w uzasadnieniu, powtarzanie zaliczonego już przedmiotu demotywuje ucznia do nauki.

 

Szkoła sama zdecyduje, czy dopuścić słuchacza do egzaminu>>

Z tego powodu nauczyciel uzna roczną ocenę klasyfikacyjną wystawioną uczniowi w innej szkole. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy program zaliczonych zajęć będzie różnił się od realizowanego w szkole, do której przeniósł się uczeń. Ustalał to będzie dyrektor, a nauczyciel danego przedmiotu określi warunki wyrównania różnic programowych.

Kurator sprawdzi, ile umie cudzoziemiec>>