Nowelizacja dostosuje druki wykorzystywane w szkołach artystycznych do znowelizowanych przepisów dotyczących ramowych planów nauczania. Do wzorów świadectw dla uczniów, którzy zaczęli naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 dodano rubrykę: inne zajęcia edukacyjne. Pozwoli to uwzględnić w dokumencie wszystkie przedmioty obecnie nauczane w placówkach artystycznych.

RPO: szkoła artystyczna także dla ucznia ze specjalnymi potrzebami>>

Rozporządzenie wprowadzi również nowy wzór świadectwa dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem.
Dzięki nowym przepisom świadectwa dostaną także uczniowie, którzy nie zaliczyli ostatniej klasy szkoły kończącej się egzaminem dyplomowym. Podejmą oni naukę w szkole powszechnej lub powtórzą niezaliczony rok.

Są już nowe podstawy programowe dla zawodów szkolnictwa artystycznego>>