W umowach (M.P. poz. 336, 337) Polska i Ukraina obiecują, że będą wymieniać się danymi, współpracować przy organizacji szkoleń nauczycieli oraz dbać o podnoszenie poziomu nauki języków: polskiego i ukraińskiego. W tej ostatniej kwestii nacisk położony zostanie zwłaszcza na zapewnienie mniejszościom narodowym warunków do nauki ojczystego języka. Oba kraje obiecują także zadbać o to, by szkoły i przedszkola chętnie nawiązywały kontakty i ściśle współpracowały, stając się centrami kulturalno-oświatowymi.

Polskie szkoły na Ukrainie: brak pieniędzy na podręczniki i pensje nauczycieli>>