W Polsce ma być jeden system uznawania kwalifikacji

Wprowadzeniu systemu, który ma umożliwić dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce - służyć będzie przygotowywana w MEN ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji,...

09.03.2015

Płace w oświacie będą zamrożone na kolejny rok

Mimo protestów nauczycielskich związków zawodowych nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, które powiela minimalne kwoty...

09.03.2015

Ocena opisowa także dla gimnazjalisty

Oceny opisowe będzie można stosować nie tylko w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Taką zmianę wprowadzi nowela ustawy o systemie oświaty, której opis publikuje Dyrektor Szkoły.

06.03.2015

Od 1 lipca nowe zasady emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, wprowadzająca m.in. prawną podstawę do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

06.03.2015

Od 1 marca nowy wzór dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. obowiązywać będą nowe wzory dowodów osobistych. Dowody wydane przed tym dniem zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

04.03.2015

Dzieciom można nadawać również imiona obce

Od 1 marca rodzice mogą nadawać dzieciom również imiona obcego pochodzenia, na przykład Mercedes, Takahiro czy Liam. Przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające,...

01.03.2015

Nowy dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. dowód osobisty będzie można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknie kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i...

01.03.2015

Będą pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego

Resort gospodarki planuje wykorzystać pieniądze unijne na promocję szkolnictwa zawodowego. Chodzi o współpracę firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych m.in. ze szkołami zawodowymi.

24.02.2015

OKE ostrzeże, zanim unieważni egzamin

Podejrzenie, że zdający nie pracował samodzielnie lub udostępnił innej osobie swoją pracę, nie spowoduje już natychmiastowego unieważnienia egzaminu. Zmiany wprowadzi nowela ustawy o systemie...

24.02.2015