Subwencja w 2015 r. o 61 zł wyższa

W przyszłym roku na jednego ucznia przypadać będzie o ok. 61 zł więcej niż w 2014 r. Takie zapisy znalazły się w rozporządzeniu określającym sposób podziału subwencji oświatowej.

19.12.2014

Pełnoletni uczeń sam wystąpi o opinię poradni

Pełnoletni uczeń sam będzie mógł zawnioskować o wydanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie, którego projekt MENprzekazało do konsultacji...

17.12.2014

ZNP chce, by ustawa zakazała przekazywania szkół

Do ustawy o systemie oświaty powinien zostać dodany przepis wprost zakazujący przekazywania szkół i placówek oświatowych spółkom komunalnym - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. W rozmowie z...

12.12.2014

Dyrektor określi, co można sprzedawać w sklepiku

Nowela zakazująca sprzedaży niezdrowej żywności na terenie placówek oświatowych przyzna dyrektorom prawo określania listy produktów, które znajdą się na półkach szkolnego sklepiku.

11.12.2014

Obwodowa szkoła przyjmie cudzoziemca

Resort edukacji ureguluje kwestię przyjmowania cudzoziemców do szkół i przeszkoli. Rozporządzenie wprost stanowi, że niezależnie od obywatelstwa, każdy uczeń zamieszkały na terenie RP - niezależnie...

05.12.2014

W 2015 r. nie wzrośnie odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową zamrażającą na kolejny rok płace w sektorze budżetowym. Zakłada ona także utrzymanie na dotychczasowym poziomie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

28.11.2014

Rząd za rozszerzeniem listy zakazanych substancji

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozszerzającą listę zakazanych substancji o kolejne dopalacze. Ustawa wprowadzi również ograniczenia w sprzedaży...

19.11.2014