Więcej zawodów bez egzaminów eksternistycznych

Resort edukacji rozszerzy wykaz zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego. Zmienią się też regulacje dotyczące składania deklaracji o przystąpieniu do takiego...

15.06.2015

Są nowe regulacje ws. dozoru elektronicznego

Sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, zawiera nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 maja 2015 r....

11.06.2015

Samorządy będą mogły pomóc represjonowanym w PRL

Samorząd terytorialny

Od 31 sierpnia br. będą obowiązywały zasady przyznawania szczególnego statusu działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych w PRL. Z uzyskaniem statusu związana będzie dodatkowa...

09.06.2015

Niezgodny z prawem unijnym handel drewnem będzie karany

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o lasach przewiduje kary pieniężne za naruszenie przepisów unijnych dotyczących m.in. przewozu produktów z drewna oraz wprowadzenia do obrotu drewna lub produktów z drewna.

01.06.2015

Technik mody na liście zawodów szkolnictwa zawodowego

Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz organizacja procesów wytwarzania tych produktów to kolejna profesja, której uczyć będą szkoły zawodowe.

27.05.2015

Trudniej o wspomagacze na uczniowską imprezę

Senat bez poprawek przyjął ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dopalaczy oraz handlu lekami sprzedawanymi bez recepty. Aptekarz będzie mógł odmówić sprzedaży leku zawierającego pseudoefedrynę.

21.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski